GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | İHALELER

İhale : Cius Alış Veriş Merkezi(AVM) zemin katında bulunan 6 No’lu ve 35 No’lu  dükkanlar, 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden 8 aylığına ,ayrı ayrı yapılacak açık teklif usulü ihale ile ayrı ayrı  kiraya verilecektir.
Tarih : 25 Nisan 2012 Çarşamba Paylaş :


İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı ,Cius Alış Veriş Merkezi(AVM) zemin katında bulunan 6 No’lu ve 35 No’lu  dükkanlar, 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden 8 aylığına ,ayrı ayrı yapılacak açık teklif usulü ihale ile ayrı ayrı  kiraya verilecektir.

  MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
6  No’lu dükkan ( 19,7 m2)  400,00  TL+ KDV (Aylık)  96,00 TL
35  No’lu  dükkan( 11 m2  ) 370,00  TL+ KDV (Aylık)  88,80 TL


6 No’lu ve 35 No’lu dükkanlar  25/04/2012 Çarşamba günü saat 09:30 ve 09:45 ’de Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. İkametgah ve Nüfus sureti.
  2. Türkiye’de tebligat  adresi göstermeleri.
  3. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
  4. SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
  5. Adli Sicil kaydı
  6. Yer gördü belgesi
  7. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
  8. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
  9. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
  10. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.

 

İhaleye müracaat edenler 24/04/2012 Salı  günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakları Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.        


Refik YILMAZ 
Belediye Başkan V.

Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA