GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | İHALELER

İhale : Engürücük Köyü ,2209 parselde bulunan 1.916,94 m² arsanın kira ihalesi, 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 31/12/2014 tarihine  kadar  kiralanacaktır.
Tarih : 19 Eylül 2012 Çarşamba Paylaş :


İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 Mülkiyeti Belediyemize ait Engürücük Köyü ,2209 parselde bulunan 1.916,94 m² arsanın kira ihalesi, 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 31/12/2014 tarihine  kadar  kiralanacaktır.

  MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
Arsa(1.916,94 m²)   1.500,00  TL+ KDV (Aylık)   1.260,00  TL


Arsa, 19/09/2012 Çarşamba Günü saat 09:45’de  Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. İkametgah ve Nüfus sureti.
  2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
  3. Adli sicil kaydı
  4. Yer gördü belgesi
  5. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
  6. SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
  7. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
  8. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
  9. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.
  10. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren ,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri

İhaleye müracaat edenler  18/09/2012  Salı  günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

 

 

Refik YILMAZ
                                                                                                                                                                                
Belediye Başkan Vekili 

 

Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA