GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | İMAR PLANLARI

Bursa İli Gemlik İlçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki listede belirtilen imar planlarına plan hükmü eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Gemlik Belediye Meclisi’ nin 09.10.2017 tarih ve 324 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2017 tarih 3332 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 30.03.2018 tarih 7759, 7760, 7761 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 25.04.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmış ve 25.05.2018 tarih 17:00 itibariyle askıdan indirilmiştir.

Plan adı

Plan İşlem Numarası

Umurbey Mahallesi Söğütpınar Yerleşim Yeri H22A09D2A, H22A09D2B, H22A09D2D Paftalar Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı,

UIP-23116,1

Hisar Mahallesi Tersanebaşı Tepesi H22A09D1B Pafta Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı,

UIP-23117,1

KİOS, 1/1000 Ölçekli Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ait

UIP-11644,4Planı(Hisar) indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu(Hisar) indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Planı(kios) indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu(kios) indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Planı(UMURBEY) indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu(UMURBEY) indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız


25 Mayıs 2018 CumaBursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4D pafta, 167 ada 5 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Mayıs 2018 CumaBursa İli, Gemlik İlçesi Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği ve Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
25 Mayıs 2018 CumaBursa İli, Gemlik İlçesi Kurşunlu 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği
25 Mayıs 2018 CumaBursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta, 148 Ada Muhtelif Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Mayıs 2018 CumaBursa İli, Gemlik İlçesi Kuzey Gelişme Planı 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği
25 Nisan 2018 ÇarşambaBursa İli, Gemlik İlçesi Orhaniye ve Yeni Mahallelerdeki 3-6, 8, 9, 17-23, 25-30, 33-42, 46-51, 54, 60-63, 245, 316, 317, 344, 345, 348, 373, 374 ve 901 Nolu Adalar İle Adaların Çevresindeki Ulaşım Akslarının Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Nisan 2018 ÇarşambaBursa İli Gemlik İlçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki listede belirtilen imar planlarına plan hükmü eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Nisan 2018 ÇarşambaBursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi, 1064 ada 1 parsel ve 1076 ada 5 Parselin kuzeyindeki Park Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Nisan 2018 ÇarşambaBursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye ve Hamidiye Mahallesi Muhtelif Ada ve Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Nisan 2018 ÇarşambaBursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 564 Ada Muhtelif Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Sayfalar ( 1 / 44 ) : 12345678910111213141516171819202122232425...
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA