GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | İMAR UYGULAMALARI

Gemlik Belediye Meclisi’nin 01.02.2008 tarih ve 4 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2008 tarih ve 176 sayılı kararı ile onaylanan Kurşunlu 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı sınırları içerisinde bulunan, Kurşunlu Mahallesi 168 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller ile 1134 numaralı parsellerin tamamı, 1131 ve 1135 numaralı parsellerin de kısmen dahil edilerek hazırlanan İmar Uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nde 06.12.2016 tarih ve E/1197 sayılı kararı ile onaylanmış olup 09.12.2016 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınız168 ada cetvel1

168 ada cetvel2

168 ada uygulama23 Mart 2017 PerşembeGemlik Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarih ve 233 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 23.12.2016 tarih ve 2659 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden
09 Aralık 2016 CumaGemlik Belediye Meclisi’nin 01.02.2008 tarih ve 4 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2008 tarih ve 176 sayılı kararı ile onaylanan Kurşunlu 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı sınırları içerisinde bulunan....
29 Kasım 2016 SalıGemlik Belediye Meclisi’nin 07.09.2016 tarih ve 177 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.11.2016 tarih ve 1980 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden,
22 Kasım 2016 SalıGemlik Belediye Meclisi’nin 18.07.2016 tarih ve 136 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.09.2016 tarih ve 1811 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden,.....
21 Kasım 2016 PazartesiGemlik Belediye Meclisi’nin 12.04.2016 tarih ve 79 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.05.2016 tarih ve 1008 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 184 ada 21, 24 ve 25 parsellerin tamamı, ...
15 Kasım 2016 SalıHisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1285 ada 1 parsel, 1287 ada 1 parselin sınırlarının düzenleme sınırı kabul edilerek hazırlanan imar uygulaması
27 Ekim 2016 PerşembeGemlik Belediye Meclisi’nin 03.06.2016 tarih ve 127 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2016 tarih ve 1529 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden, onaylanan plan değişikliği
03 Ekim 2016 PazartesiGemlik İlçesi, Gençali veHisar Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan, 12/02/2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı doğrultusunda
01 Eylül 2016 PerşembeGemlik İlçesi Krşunlu Mahallesi kıyı kesimine ait, 1/1000 ölçekli H22A11C2D, H22A11C2C, H22A11C3B, H22A12D4A, H22A12D1D numaralık halihazır harita paftaları üzerine aktarılan onaylı kıyı kenar çizgisi paftaları
10 Ağustos 2016 ÇarşambaGemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Gemlik Belediye Meclisi’nin 02/09/2015 tarih ve 202 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 22/10/2015 tarih ve 1899 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine
Sayfalar ( 1 / 2 ) : 12
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA