GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | İMAR UYGULAMALARI

Gemlik Engürücük Mahallesi 69, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 113,114,116,118, 248, 249, 250, 251, 252, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 465, 514, 516, 518, 536, 583, 584, 585, 587, 588, 595, 596, 599, 600, 610, 677, 679, 680, 681, 682, 684, 685, 686, 688, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 713, 714, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 750, 751, 752, 755, 756, 757, 759, 905, 906, 907, 910, 912, 915, 916, 918, 919, 920, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 1193, 1598, 1601, 1602, 1641, 1642, 1643, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1674, 1677, 1688, 1716, 1717, 1729, 1790, 1793, 1794, 1795, 1796, 1798, 1805, 1861, 1862, 1867, 1868, 1869, 1870, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1931, 1933, 1935, 1937, 1947, 1955, 1957, 1960, 1961, 1962, 1966, 1975, 1976, 1994, 2026, 2030, 2044, 2045, 2064, 2065, 2078, 2089, 2090, 2091, 2092, 2095, 2096, 2099, 2100, 2101, 2102, 2106, 2108, 2132, 2133, 2183, 2201, 2202, 2204, 2208, 2209, 2241, 2355, 2356, 2369, 2370, 2371, 2464, 2491, 2507, 2551, 2624, parseller, 101 ada 1 ve 2 parsel, 104 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parsellerin tamamı, dere taşkın sahası ile kadastro parsellerinin arasında bulunan, haritada “A” harfiyle gösterilmiş olan parsel ile “B” ile gösterilen kapanan çalılık alanının Maliye Hazinesi adına ihdas edilmesinden sonra taşınmazların tamamı, Engürücük Mahallesi düzenleme sınırının kısmen geçmiş olduğu 115, 119, 120, 247, 253, 438, 444, 445, 455, 463, 464, 474, 589, 591, 601, 604, 734, 735, 736, 737, 753, 758, 760, 779, 782, 783, 888, 904, 908, 909, 917, 1171, 1172, 1173, 1198, 1774, 1801, 1802, 1803, 1951, 1992, 2047, 2168, 2169, 2235, 2524, 2368 parsellerin kısmen uygulamaya dahil edilmesi, Kurtul Mahallesi 555, 572, 573, 574, 1256, 1272, 1671, 1672, 1676, 1686, 1687, 1688 parsellerin tamamı ile kısmen uygulamaya dahil edilen 494, 556, 568, 575, 580, 582, 1242, 1243, 1251, 1253, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1639, 1643, 1644, 1662, 1675 parsellerin oluşturduğu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması ile ilgili parselasyon, dağıtım ve cetvelleri, Gemlik Belediye Encümenin 14/11/2017 tarih ve E/1642 sayılı kararı ile onaylanmış olup 21/11/2017 tarihinden itibaren Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınızDÜZENLEME SINIRI A0

DÜZENLEME SINIRI A2

İMAR

MAL SAHİPLERİ

ÖZET


9 Temmuz 2018 PazartesiOrhaniye Mahallesi 344 ada 26 parsel, 345 ada 12 parsel, 345 ada 26 parsel, 347 ada 1 parsel, 347 ada 4 parsel, 356 ada 83 parsel, 356 ada 86parsel, 356 ada 87 parsellerin tamamı ile 344 ada 1 parsel,344 ada 2 parsel, .....
22 Haziran 2018 CumaGemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi 125 ada 5, 68, 69 ve 73 parselleri kapsayan alanda yapılan imar (18. madde) uygulaması
12 Haziran 2018 SalıHisar Mahallesi 186 ada 5 ve 7 parsellleri kapsayan alanda yapılan3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması
6 Haziran 2018 ÇarşambaCihatlı Mahallesi, Osmaniye Mahallesinde ağağıda belirtilen ada ve parsellerin parsellerin 18. madde uygulaması
16 Mayıs 2018 ÇarşambaUmurbey Mahallesi, 155 ada 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 parsellerde geri dönüşümü ve yeniden yapılan parsellere ilaveten 8104, 8129, 8131, 8326 parsellerin kısmen ilavesiyle düzenleme sınırı belirlenen alanda yapılan 18. madde uygulaması
26 Nisan 2018 PerşembeOsmaniye Mahallesi 1089 ada 7, 8, 9,10,11 parseller ve 1094 ada 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19 parseller ile 1095 ada 1 ve 2 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan 18. madde uygulaması
25 Nisan 2018 ÇarşambaHisar Mahallesi 1293 ada 13 ve 14 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan 18. madde uygulaması
13 Nisan 2018 CumaCihatlı Mahallesi 1337 ve 1338 parsellerin tamamının, 1339 parselin de bir kısmının dahil edildiği 3194 sayılı imar kanunu'nun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması
3 Nisan 2018 SalıGemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi 119 ada25 ve 41 numaralı parsellerin oluşturduğu düzenleme sınırı içinde 3194 sayılı imar maddesine göre hazırlanan Parselasyon planı
16 Mart 2018 CumaGemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 360 ad a12 ve 13 parseller, 653 ada 149, 150, 151, 152, 153, 154, 213 ve 214 numaralı parsellerin tamamının dahil edildiği imar uygulaması
Sayfalar ( 1 / 4 ) : 1234
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA