GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | İMAR UYGULAMALARI

Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/837 Esas numaralı kararında, Küçükkumla Mahallesi 123 ada 1 parselin dahil edildiği 18. Madde Uygulaması ile ilgili, Gemlik Belediye Encümeni’nin 13/03/2014 tarih ve 237 sayılı kararın iptaline karar verilmiştir. Mahkeme kararı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Kurulu’nun görüşü doğrultusunda, Gemlişk İlçesi Küçükkumla Mahallesi 123 ada 10 parselin dahil edildiği düzenleme sınırının kabul edilerek hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi imar uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nde 12/12/2017 tarih ve E/1754 sayılı kararı ile onaylanmış olup 15/12/2017 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınızGeri dönüşüm ve röleve krokisi

Mal sahipleri (geri dönüşüm) 1

Mal sahipleri (geri dönüşüm) 2

Özet cetveli

Tescil sayfası(geri dönüşüm)


13 Nisan 2018 CumaGemlik ilçesi "Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" sınırları kapsamında, düzenleme sınır haritasında belirlenen sınırlar kabul edilere, Cihatlı Mahallesi 1337 ve 1338 parsellerin tamamının....
3 Nisan 2018 SalıGemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi 119 ada25 ve 41 numaralı parsellerin oluşturduğu düzenleme sınırı içinde 3194 sayılı imar maddesine göre hazırlanan Parselasyon planı
16 Mart 2018 CumaGemlik Belediye Meclisi’nin 12/04/2016 tarih ve 68 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 23/05/2016 tarih ve 1008 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği
13 Şubat 2018 SalıGemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 1179 ada 1 parsel, 1180 ve 1181 adal 1 ve 2 parseller ile plan değişikli
19 Ocak 2018 CumaGemlik İlçesi, Yeni Mahalle sınrıları içerisinde bulunan 956 ada 1 parselin tamamı, 956 ada 2 parselin bir kısmının dahil edilmesi ile oluşturulan düzenleme sınırı ve hazırlanan imar uygulaması
15 Aralık 2017 CumaBursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/837 Esas numaralı kararında, Küçükkumla Mahallesi 123 ada 1 parselin dahil edildiği 18. Madde Uygulaması ile ilgili
21 Kasım 2017 SalıGemlik Engürücük Mahallesi 69, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 113,114,116,118, 248, 249, 250, 251, 252, 446, 447, 448, 449, 450, 451,.....
17 Ekim 2017 SalıGemlik Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarih ve 233 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 23.12.2016 tarih ve 2659 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden,
14 Mayıs 2017 PazarGemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1310 ada 1, 3, 4, 6 ve 8 numaralı parseller, 1311 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin kadastral parsellere ilgili...
30 Ocak 2017 PazartesiGemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Küçükkumla Mahallesi 230 ada 3, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması
Sayfalar ( 1 / 3 ) : 123
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA