GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | İMAR UYGULAMALARI

Gemlik İlçesi Osmaniye ve Cihatlı Mahallesi sınırları dahilinde, Gemlik Belediye Meclisi’nin 19.05.2016 tarih ve 101 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.06.2016 tarih ve 1298 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Planları 2. Etap 1/1000 ölçekli İmar Planları kapsamında, plan içerisinde yapılan plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2017 tarih ve 265 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilgi sayılı dilekçe ve eklerinde tarafımıza sunulan, Cihatlı Mahallesi 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 861, 862, 874, 875, 879, 882, 884, 885, 932, 933, 1376, 1377, 1411, 1412, 1417, 1418, 1443, 1678, 1718, 1723, 1730, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 2130, 2172, 2173, 2178 numaralı parsellerin tamamı, Osmaniye Mahallesi, 65 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 32 numaralı parseller, 404 ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 parseller, 407 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50 numaralı parseller, 408 ada 1,2,3, 4, 5 numaraları parseller, 409 ada 4, 5,6, 7,8,11,13,15,16 numaralı parseller, 411/ ada 9, 10, 11, 20, 22, 23, 24 numaralı parseller, 412 ada 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 numaralı parseller, 413 ada 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20 numaralı parseller, 414 ada 1 parsel, 415 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 numaralı parseller, 417 ada 1, 2, 3, 4 numaralı parsellerin tamamı, ile Cihatlı Mahallesi 809, 810, 812, 847, 861, 862, 874, 879, 882, 884, 885, 932, 1412 parsellerin bir kısmı, Osmaniye Mahallesi 65 ada 3, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 parseller, 404 ada 16, 17, 18, 20, 21, 26 parseller, 407 ada 8, 9, 10, 11, 29, 45, 47 parseller, 408 ada 3, 411 ada 9, 10, 11, 20, 22, 24 numaralı parseller, 412 ada 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 19, 20 numaralı parseller, 413 ada 2, 3, 7 numaralı parseller, 414 ada 1 numaralı parsel 415 ada 1 numaralı parsel, 417ada 1 ve 4 numaraları parsellerin bir kısmı ile birlikte yapılan 18. madde uygulaması, Gemlik Belediye Encümenimin 01.06.2018 tarih ve E/546 sayılı kararı ile onaylanmış olup 06.06.2018 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız4 Aralık 2018 SalıKüçükkumla Mahallesi H22A03D1C ve H22A03D4B paftaları Kıyı Kenar Çizgisi askı ilanı
29 Kasım 2018 PerşembeGemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi 1180 ada 1 ve 2 parsellerin tamamının dahil edildiği imar uygulaması
28 Eylül 2018 CumaBursa ili, Gemlik ilçesi, Hisar Mahallesi 188 ada 2 parsel, 189 ada 1 parsel, 190 ada 1-11-13-23-25 parseller,...
27 Eylül 2018 PerşembeBursa ili, Gemlik ilçesi, Hisar Mahallesi 2014 ada 1-3-4-5-6 parseller, 205 ada 3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-17-19-20 parseller ve 207 ada 31-32-33-34-35-36-37-38-39-41-78 parselleirn tamamını, 207 ada 26 parselin bir kısmını kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması
18 Eylül 2018 SalıGemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 1970-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-2002-2042-3015 parsellerin tamamının dahil edildiği imar uygulaması
9 Temmuz 2018 PazartesiOrhaniye Mahallesi 344 ada 26 parsel, 345 ada 12 parsel, 345 ada 26 parsel, 347 ada 1 parsel, 347 ada 4 parsel, 356 ada 83 parsel, 356 ada 86parsel, 356 ada 87 parsellerin tamamı ile 344 ada 1 parsel,344 ada 2 parsel, .....
22 Haziran 2018 CumaGemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi 125 ada 5, 68, 69 ve 73 parselleri kapsayan alanda yapılan imar (18. madde) uygulaması
12 Haziran 2018 SalıHisar Mahallesi 186 ada 5 ve 7 parsellleri kapsayan alanda yapılan3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması
6 Haziran 2018 ÇarşambaCihatlı Mahallesi, Osmaniye Mahallesinde ağağıda belirtilen ada ve parsellerin parsellerin 18. madde uygulaması
16 Mayıs 2018 ÇarşambaUmurbey Mahallesi, 155 ada 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 parsellerde geri dönüşümü ve yeniden yapılan parsellere ilaveten 8104, 8129, 8131, 8326 parsellerin kısmen ilavesiyle düzenleme sınırı belirlenen alanda yapılan 18. madde uygulaması
Sayfalar ( 1 / 4 ) : 1234
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA