GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

4.10.2017

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Ekim


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 04/10/2017 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Ekim Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediyesi 2018 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili yazısı

2 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2018 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı.

3 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2018 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili yazısı.

4 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Hamidiye Mahallesinde 6831 Sayılı yasanın 2-B maddesi uyarınca yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili yazısı.

5 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 29 ada 3 parsel numaralı taşınmaz imar planında yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

6 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 218 ada 10 parselde bulunan taşınmaz imar planında yol olarak gösterilen alanda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

7 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle 17 pafta 63 ada 18 parselde bulunan taşınmaz imar planında park ve yol alanında kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

8 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 588 ada 219 parselde bulunan taşınmaz imar planında park ve yol olarak gösterilen alanda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

9 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 321 ada 9 parselde bulunan taşınmaz imar planında Kent Müzesi olarak gösterilen alanda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

10 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle 63 ada 6 parsel numaralı taşınmaz imar planında yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

11 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 149 ada 14 parsel numaralı taşınmaz imar planında yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

12 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 23 ada 9 parsel numaralı taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı.

13 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 7 pafta 28 ada 3 parsel numaralı taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Cihatlı Mahallesi 1534, 1544, 1546, 1547, 1550 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Narlı Mahallesi H22A01B2B pafta 1241 parsel, 257 parsel ve parselin batısında yer alan tapulama harici fundalık alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 1326 ve 1327 adalar arasındaki yeşil alanda trafo yeri belirlenmesine ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

17 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi “Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin alınacak Belediye Meclis Kararı ve kurum görüşlerimizin gönderilmesi talebi ile ilgili yazısı.

18 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 741 ada 93 ve 168 parsel nolu taşınmazların Genel Otopark Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili yazısı.

19 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 573 ada 16 parsel nolu taşınmazın Çocuk Bahçesi olarak belirlenmesi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu’nun, İlçemiz Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu malzemelerin alınması ile ilgili 25.09.2017 tarihli raporu.

2 - Hukuk Komisyonu ile Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Şükriye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifiyle birlikte ortak proje kapsamında tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla sera kurulması ile ilgili 28.09.2017 tarihli müşterek raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 971 ada, 3 parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 29.09.2017 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi H22-A-09-C-4-A pafta 290 ada, 1 nolu parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 29.09.2017 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi 614 ada, 5-18-19-31-32-53 nolu parseller, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 29.09.2017 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 120-772-773-1180-1181-1182-1187-1188 adalar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 29.09.2017 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Narlı Mahallesi H22A01B1B pafta 1353 ve parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili 29.09.2017 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mah. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5 (beş) nolu plan notu ve Ayrık Nizam 2 kat imar adalarının çekme mesafeleri hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 29.09.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi H22A09D1A pafta 184 ada, 8, 9, 21, 24, 25, 31 parseller , /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 29.09.2017 tarihli raporu

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA