GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

9.11.2017

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Kasım


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 09/11/2017 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Kasım Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 173 ada, 7 ve 8 parsellere ilişkin bölgedeki imar planının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 163 ada, 13 ve 14 numaralı parsellerin plan revizyon çalışmasına istinaden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Büyükkumla Mahallesi “Barınak” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerde, Parsel Büyüklükleri konusunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi 620, 662, 727 parsel nolu taşınmazların bulunduğu yoldaki imar hatları ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Cihatlı Mahallesi 1176 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mah., 628 ada 12, 13, 16, 17 ve 127 parsel nolu taşınmazların, Park Alanı belirlenmesi ile ilgili yazısı.

9 - Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, 2018 yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tarifesi ile ilgili yazısı.

10 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı.

11 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, 267 ada, 9 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

12 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 908 ada, 67 parselde bulunan taşınmaz imar planında park alanında kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

13 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, 267 ada, 8 parselde bulunan taşınmaz imar planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

14 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 7 pafta, 30 ada, 20 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

15 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 33 pafta, 120 ada, 28 parselde bulunan taşınmaz imar planında park alanında kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

16 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle, 17 pafta, 49 ada, 9 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

17 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle, 17 pafta, 48 ada, 10 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

18 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 7 pafta, 30 ada, 10 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

19 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin “Mübadele Evi“ talebi ile ilgili yazısı.

20 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 7 pafta, 30 ada, 15 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

21 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Yahya Çavuş Sokak, No: 22, 273 ada, 1 parsel numaralı 37,70 m² yüzölçümlü taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı.

22 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 564 ada, 59 ve 60 parsellerde imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili yazı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, aşağıda yer alan konular ile ilgili 26.10.2017 tarihli raporu.
a- İlçemiz Kayhan Mahallesinde bulunan, muhtelif parsellerin irdelenmesi ile ilgili,
b- Meydan Projesi kapsamında sahile yakın bir yerde cami yapılması ile ilgili,
c- İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 573 ada 16 parsel nolu taşınmazın Çocuk Bahçesi olarak belirlenmesi ile ilgili konular.

2 - İmar Komisyonu’nun, Bursa - Gemlik İlçesi, Kurtul Mahallesi H22A13D3D pafta 1097-1098-1047- 1048 – 1049 – 1050 – 1052 – 1129 parseller için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değerlendirilmesi ile ilgili 17.10.2017 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi H22A09C4A pafta 245 ada 1 parselle ile ilgili 20.10.2017 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 963 ada 1 parsel ile 893 ada arasındaki yolun 7 metreye çıkarılması ile ilgili 17.10.2017 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi H22A08C/4C-3D H22A13B/1B/2A paftalarda 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planında, Kırsal Yerleşim Alanı ve Gelişme Konut Alanı olarak belirlenen bölgede 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan çalışması ile ilgili 20.10.2017 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 432 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazın Çocuk Bahçesi olarak belirlenmesi ile ilgili 17.10.2017 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mh, 1830, 1846 ve 1847 parsel nolu taşınmazlarda Gemlik Belediye Encümeninin 04.08.2017 tarih 1341 sayılı kararı doğrultusunda plan değişikliğinin yapılması ile ilgili 17.10.2017 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 6852 parsel nolu taşınmazda Gemlik Belediye Encümeninin 11.08.2017 tarih 1379 sayılı kararı doğrultusunda plan değişikliğinin yapılması ile ilgili 17.10.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Haydariye yoluna doğru veya Büyükkumla ya yakın bir yerde mezar yeri ayrılması ile ilgili 17.10.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi 1534, 1544, 1546, 1547, 1550 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlarla ilgili 17.10.2017 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 741 ada 93 ve 168 parsel nolu taşınmazların Genel Otopark Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili 17.10.2017 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 356 ada 101 parsel nolu Hazine Mülkiyetindeki Taşınmazda imar uygulaması ile ilgili 17.10.2017 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, aşağıda yer alan konular için ek süre talebi ile ilgili 26.10.2017 tarihli raporu,
1- İlçemiz Engürücük Mahallesi 13 pafta, 465 parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili,
2- İlçemiz Hamidiye Mahallesi 552 ada, 7 parsel ve 592 ada 197-202 parsel nolu taşınmazların Genel Otopark Alanı, Osmaniye Mahallesi, 627 ada 62, 63 parsel nolu taşınmazların yol olarak belirlenmesi ile ilgili,
3- Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 16-355 ada, 34-48-118-53-292-293-299-358 nolu parseller, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili,
4- Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 616 ada 87, 88, 90 ve 98 parsellerde 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili,
5- İlçemiz Kayhan Mahallesi, 538 ada, 189 parselin güneyinde yer alan surların korunması ile ilgili,
6- İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 182 ada 26 parsel nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili,
7- İlçemiz Yeniköy Mahallesi H22A14A/4A-4B-4D-4C-3D paftalarda 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planında, Kırsal Yerleşim Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili,
8- İlçemiz Kurtul Mahallesi, H22A13D/2D-2C-1D-3A-3B-4A paftalarda 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planında, Kırsal Yerleşim Alanı belirlenen bölgede 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili,
9- Kentsel Dönüşüm ile ilgili,
10- Gemlik İlçesi, Şükriye Mahallesi köy Meydanı genişletilmesi için çalışma yapılması ile ilgili,
11- İlçemiz Osmaniye Mahallesi 607 ada 58 parsel ile ilgili,
12- İlçemiz Kurşunlu Mahallesi Çatı piyesleri ile ilgili,
13- İlçemiz Kurşunlu Mahallesi “Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin alınacak Belediye Meclis Kararı ve kurum görüşlerimizin gönderilmesi talebi ile ilgili,
14- Cihatlı Köyü S.S. Tarımsal Kalkınma Koop. 1433 nolu parsele zeytin depolama tesisine ilişkin imar verilmesi ile ilgili,
15- İlçemiz Engürücük, Kurtul ve Hisar Mahalleleri Depolama ve KDKÇA planlarında mahkeme kararlarına istinaden plan değişiklikleri yapılması ile ilgili konular.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA