GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

14.11.2017

Toplantı Saati

17:30

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Kasım


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 14/11/2017 Salı günü saat 17:30’da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısının 2.birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Gemlik Şahinyurdu Mahallesi, 141 ada, 21 parsel ve 114 ada 11 parsel ve ayrıca 145 ada 8 parselde kayıtlı bulunan taşınmazların S.S. Şahinyurdu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifince 21 ve 11 numaralı parsellerin kırsal kesimden projeli hayvan besi yeri ve 8 numaralı parselinde hayvan satış yeri olarak kullanılması talebi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ödenek Aktarımı ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, 267 ada, 9 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

4 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 908 ada, 67 parselde bulunan taşınmaz imar planında park alanında kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

5 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, 267 ada, 8 parselde bulunan taşınmaz imar planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

6 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 7 pafta, 30 ada, 20 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

7 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 33 pafta, 120 ada, 28 parselde bulunan taşınmaz imar planında park alanında kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

8 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle, 17 pafta, 49 ada, 9 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

9 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle, 17 pafta, 48 ada, 10 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

10 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 7 pafta, 30 ada, 10 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

11 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 7 pafta, 30 ada, 15 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

12 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Yahya Çavuş Sokak, 273 ada, 1 parsel numaralı 37,70 m² yüzölçümlü taşınmazın satın alınması ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

13 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle, 960 ada, 4 parsel ve 956 ada 1 parsel numaralı arsaların 1/1000 imar uygulama planında park ve cami alanında kaldığından, taşınmazın kamulaştırmaları veya belediye mülkleri ile takas işlemi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

14 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 774 ada 3 parsel numaralı 67,46 m² arsa ve üzerinde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından kamulaştırma işlemi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

15 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere teknik özellikleri verilen 1 adet Mini Ekskavatör, 2 adet Sulama Tankeri, 1 adet Çift Kabin Kamyonet, 1 adet Kombi Sathi Kaplama Aracı, 1 adet Çift Çeker Traktör ve İlçe Emniyet Müdürlüğü talebi doğrultusunda 1 adet panelvan tipi (doblo connect) araç alınması ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

16 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz şirketi Gemtaş tarafından Yeni Mahalle, Çamlık Mevkiinde yapılmış konutlardan Gemtaş uhdesinde kalan 3 adet dubleks dairenin kamulaştırma işlemlerinde takasta kullanmak amacıyla belediyemizce satın alınması ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

17 - İlçemiz Gemlik Armutlu Karayolunun Alemdar Caddesi kesişiminde ve Cumhuriyet Mahallesi Navodari Caddesi kesişimlerinde Karayolları tarafından yapılacak kavşağın uygulama projelerinin Belediyemiz tarafından yaptırılması ile ilgili konu.

18 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesinde bulunan, muhtelif parsellerin irdelenmesi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

19 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi 13 pafta, 465 parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

20 - İmar Komisyonu’nun, Meydan Projesi kapsamında sahile yakın bir yerde cami yapılması ve İlçemiz Kayhan Mahallesi, 877 ada, 182 parsel nolu taşınmazın bulunduğu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

21 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi “Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

22 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 573 ada 16 parsel nolu taşınmazın Çocuk Bahçesi olarak belirlenmesi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

23 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 173 ada, 7 ve 8 parsellere ilişkin bölgedeki imar planının değerlendirilmesi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

24 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 163 ada, 13 ve 14 numaralı parsellerin plan revizyon çalışmasına istinaden değerlendirilmesi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

25 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Büyükkumla Mahallesi “Barınak” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

26 - İmar Komisyonu’nun, İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerde, parsel büyüklükleri konusunun değerlendirilmesi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

27 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi 1176 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

28 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 628 ada 12, 13, 16, 17 ve 127 parsel nolu taşınmazların, Park Alanı belirlenmesi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

29 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafımızın, yer darlığı nedeniyle faaliyetleri gereği kendilerine ait parsel sınırları içerisinde kullanmak istedikleri, prefabrik sundurmalara ilişkin sorunlar ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

30 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik Cihatlı Mahallesi Taş Ocakları Mevkiinde yapılmakta olan yeni hastanenin bahçesinde 2 ayrı fiziki ortamda kantin yapımında gerekli plan, proje çizimi ve yapım işi için gerekli desteğin sağlanması talebi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

31 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 772 adanın doğusunda bulunan yol parsel içine 3 metre çekildiğinden, mülkiyet durumunun ve binaların dikkate alınarak plan değişikliğinin resen yapılması talebi ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

32 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 369 ada, 9 parsele yönelik, ekli imar uygulama müellifinin teknik raporuna istinaden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılması ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

33 - İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 186 ada, 5 ve 7 parsel nolu taşınmazların, İlçenin ihtiyacı olan Küçük Sanayi Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 13.11.2017 tarihli müşterek raporu.

34 - İmar Komisyonu’nun, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Engürücük 2544 parsel nolu taşanmazda belirlenmiş olan BHA (Acil Müdahale Merkezi) ‘nin kaldırılması hususunda plan değişikliği ile ilgili 13.11.2017 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA