GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

6.12.2017

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Aralık


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 06/12/2017 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Aralık Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, yeni Mahalle 50 ada 19 parselde bulunan taşınmazın İmar Planında bir kısmı yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

2 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Halitpaşa Mahallesi 320 ada 2 parselde bulunan taşınmazın İmar Planında Kent Müzesi alanı olarak belirlendiğinden ilgili taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

3 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Osmaniye Mahallesi 706 ada 149 ve 151 parseldeki taşınmazlar İmar Planında park, yol ve fay hattında kaldığından, taşınmazın kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

4 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı.

5 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Hayvancılığı Geliştirme Birliği üyeliği ile ilgi yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi 530 adada Hamam ve Sağlık Ocağı arasındaki bölgede Park Alanı belirlenmesi ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, BUSKİ’den gelen Kurtul Mahallesinde 2 metrelik alt yapı bandı oluşturulması talebi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kumla Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 224 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller ile ilgili 29.11.2017 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 1293 ada 8 ve 10 parsellere kamulaştırma sınırlarının işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 29.11.2017 tarihli raporu

3 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 16-355 ada, 34-48-118-53-292-293-299-358 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 29.11.2017 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 607 ada 58 parsel ile ilgili 29.11.2017 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 29.11.2017 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01.11.2017 tarih E.9609 sayılı yazısı ekinde gönderilen plan inceleme raporlarının değerlendirilmesi ile ilgili 29.11.2017 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi 2155 – 2160 parsel nolu taşınmazların bulunduğu bölgenin plan durumunun değerlendirilmesi ile ilgili 29.11.2017 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 204 ve 205 adalarında bulunduğu alanda imar uygulaması yapılacak olup, yol genişliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili 29.11.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 243 ada içinde açılacak imar yolunun açılması için gereken plan tadilatının yapılması ile ilgili 20.11.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz sınırları içinde onaylı muhtelif mahallelere ait uygulama İmar Planlarındaki Plan notlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 29.11.2017 tarihli raporunun II. oturumda görüşülmesi.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA