GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

12.12.2017

Toplantı Saati

18:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Aralık


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 12/12/2017 Salı günü saat 18:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısının 2.birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 50 ada 19 parselde bulunan taşınmazın İmar Planında bir kısmı yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 320 ada 2 parselde bulunan taşınmazın İmar Planında Kent Müzesi alanı olarak belirlendiğinden ilgili taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 706 ada 149 ve 151 parseldeki taşınmazlar İmar Planında park, yol ve fay hattında kaldığından, taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

4 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Ödenek Aktarımı ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

5 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi Orman Şefliği arka yolun istinat duvarı yapılarak yolun genişletilmesi için Hisar Mahallesi 207 ada 68 parseldeki taşınmazın yolda kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

6 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 756 ada 137 -138 ve 141 parsel, 784 ada 3 parsel, 442 ada 25 parsel numaralı taşınmazlar imar planında yolda kaldığından, 603 ada 20-21-22-23 ve 24 parseller ise İmar planında park ve yolda kaldığından bu taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

7 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 666 ada 399 parselin İmar Planında yolda kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

8 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi 104 ada 4 parseldeki taşınmazın satışı ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 344 ada 1 parsel, 347 ada 1-4 parseller, 350 ada 15 parsellerin 1/5000 ölçekli plana uygun olarak 1/1000 ölçekli planın yeniden düzenlenmesi ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesi talebi ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 1099 ada 4 parselin zemin katının ticaret alanı olarak kullanılması talebi ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 1326 ada 3 parselin doğusundaki park alanının altyapı sisteminin daha kolay oluşturulabilmesi amacıyla batıya kaydırılması için plan değişikliği yapılması ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 198 ada 38, 39 ve 40 parseller ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi Kuzey 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planının değerlendirilmesi ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonu’nun,
- İlçemiz sınırları içinde onaylı muhtelif mahallelere ait uygulama İmar Planlarındaki Plan notlarının yeniden değerlendirilmesi,
- İlçemizdeki konut ihtiyacı düşünüldüğünde yol boyu ticaret alanlarının ticaret + konut olanı olarak tekrardan değerlendirilmesi kamu açısından daha faydalı olacağı talebi,
- Şehrimizin otopark ihtiyacı göz önünde tutulursa otopark ve ortak kullanım alanı ihtiyacının bina altlarında çözülmesi ile ilgili 11.12.2017 tarihli raporu.

15 - İmar Komisyonu’nun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilgili 08.12.2017 tarihli raporu

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA