GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

3.1.2018 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Ocak


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 03/01/2018 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Ocak Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 2018 yılı için Geçici İşçi vizeleri ile ilgili yazısı

2 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili yazısı.

3 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 2018 yılı Denetim Komisyonu seçilmesi ile ilgili yazısı.

4 - Zabıta Müdürlüğü’nün, Zabıta Personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

5 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği’nin ihtiyaçlarının karşılanması için iki kurum arasında protokol imzalanması ile ilgili yazısı.

6 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 207 ada 2 parseldeki (eskisi 100 parsel) taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı.

7 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 90 ada 2 parseldeki taşınmaz İmar Planında BHA ( Belediye Hizmet Alanı) ve yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

8 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 588 ada 219 parseldeki taşınmaz İmar Planında park alanında kaldığından, kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

9 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 218 ada 2 parseldeki taşınmaz İmar Planında park ve fay hattında kaldığından, kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

10 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 9 ada 82 parseldeki taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından, kamulaştırma işlemi ile ilgili yazısı.

11 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Küçükkumla Mahallesi 316 ada 2 parseldeki taşınmazın tahsisi ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Osmaniye Mah. 1124 adanın kuzeyi için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Engürücük Mah. 2209 parselin doğusu için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Hamidiye Mah. 176 ada 4 parsel için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 125 ada 5 parsel ile ilgili yazısı.

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 554 ada 18 parsel ilgili yazısı.

17 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 607 ada 56 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazla ilgili yazısı.

18 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 172 ada, 35, 36 ve 73 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazla ilgili yazısı.

19 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Karayolu Kuzeyi 334 – 337 – 338 - 339-342 - 343 adalara Muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazla ilgili yazısı.

20 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 617 ada 79, 80 ve 81 parsel nolu taşınmazlara yönelik sunulan ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 243 ada içinde açılacak imar yolu için gereken plan tadilatının yapılması ile ilgili 29.12.2017 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi Çatı piyesleri ile ilgili 29.12.2017 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla Şuyulandırma Sınırları ve Etki Alanı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 29.12.2017 tarihli raporu

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kumla Mahallesi 174 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili 29.12.2017 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz sınırları içinde onaylı muhtelif mahallelere ait uygulama İmar Planlarındaki Plan notlarının II. oturumda görüşülmesine dair 29.12.2017 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi 530 adada Park Alanı belirlenmesi ile ilgili 29.12.2017 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA