GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7.2.2018 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Şubat


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 07/Şubat/2018 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Şubat Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne araç devri yapılması ile ilgili yazısı.

2 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Kardeş Belediye Bosna Hersek Zavidovici spor salonun projesinin ve inşaatının yapılması ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Gemsaz Mevkii, 616 ada 87 ve 88 parsellerle ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemizde ruhsat aşamasında ödenmesi gereken 2018 yılı yol katılım bedellerinin görüşülmesi ile ilgili yazısı

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 50 pafta 456 ada 110 parsel sayılı taşınmaz ve İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı ile ilgili Mahkeme kararlarının uygulanması ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 112 ada 1 parsel ve Kayhan Mahallesi 877 ada 182 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlarla ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi 876 ada 89 parsel, 290 ada 18, 19 ve 29 parsellerde yer alan yapıların, 2863 sayılı yasa gereğince tescil taramalarının uygulama imar planına işlenmesi ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Osmaniye Mahallesi 409 ada 16 parselde yapımına başlanacak olan Endüstri Meslek Lisesi inşaat alanı içindeki evin enkaz bedelinin ve ağaç bedellerinin ödenmesi ile ilgili yazısı.

9 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Büyükkumla Mahallesi 3010 parseldeki taşınmazın yolda kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

10 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kayhan Mahallesi 270 ada 13 parsel nolu taşınmaz yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

11 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 208 ada 1 ve 2 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

12 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kayhan Mahallesi 270 ada 12 parsel nolu taşınmaz yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

13 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 607 ada 56 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

14 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 7 pafta 28 ada 26 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik’te faaliyet gösteren Kargo şirketleri ile ilgili 31.01.2018 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, Osmaniye Mah. H22A09A3B pafta, 1064 ada, 1 parselde (eski 82 ada 122 parsel) plan değişikliği ile ilgili 31.01.2018 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Çevreyolu Doğusu imar planlarında, 18. Madde Uygulaması ile DOP kesintisi yapılmış parsellerde 2. Kere bedelsiz kesinti yapılamayacağından uyumsuzluğun giderilerek sorunun çözülmesi ile ilgili 31.01.2018 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 182 ada 26 parsel nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 31.01.2018 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurtul Mahallesi, H22A13D/2D-2C-1D-3A-3B-4A paftalarda 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planında, Kırsal Yerleşim Alanı belirlenen bölgede 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili 31.01.2018 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, Kentsel Dönüşüm ile ilgili 31.01.2018 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 564 ada, 59 ve 60 parsellerde imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili 31.01.2018 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 554 ada 18 parsel ilgili 31.01.2018 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 607 ada 56 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazla ilgili 31.01.2018 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 172 ada, 35, 36 ve 73 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazla ilgili 31.01.2018 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Karayolu Kuzeyi 334 – 337 – 338 - 339-342 - 343 adalara Muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazla ilgili 31.01.2018 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun, Cihatlı Mahallesi 1176 parsel nolu taşınmazın, bulunduğu alanın sportif etkinliklerin ihtiyaçlarını karşılamak için genişletilmesi ile ilgili 31.01.2018 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA