GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

14.2.2018

Toplantı Saati

18:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Şubat


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 14/02/2018 Çarşamba günü saat 18:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurtul Mahallesi, H22A13D 2D, 2C, 3A, 3B ve H22A13C_1D, 4A paftalarda 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planında, Kırsal Yerleşim Alanı belirlenen bölgede 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili 31.01.2018 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 112 ada 1 parsel ve Kayhan Mahallesi 877 ada 182 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 08.02.2018 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi 876 ada 89 parsel, 290 ada 18, 19 ve 29 parsellerde yer alan yapıların, 2863 sayılı yasa gereğince tescil taramalarının uygulama imar planına işlenmesi ile ilgili 08.02.2018 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, aşağıda yer alan konular ile ilgili 08.02.2018 tarihli raporu.
a- İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 1443 ada, 1 parselde bulunan arsa üzerinde hazırlanmış olan mimari projenin değerlendirilmesi.
b-Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi H22A09B4C pafta 1443 ada 1 parsele yönelik “Ön Olurda İstenen Düzeltmeler”.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1089, 1094 ve 1095 ada, muhtelif parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 08.02.2018 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, Gerekli imar planı revizyonu yapılıncaya kadar Planda ticaret kullanımı getirilen bölgeler ile ilgili 08.02.2018 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan alan ile ilgili 08.02.2018 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 22, 208, 209, 210, 223, 224, 229, 240, 241, 242 ada, muhtelif parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin, itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 08.02.2018 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı ile ilgili 08.02.2018 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.02.2018 tarih ve 808 sayılı yazısında tespit olunan; kadastral hatlar ile imar hatları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ile ilgili 08.02.2018 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik Merkezinde, uygulamalarda imar planındaki konut alanları ile ilgili 08.02.2018 tarihli raporu

12 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, tapunun H22a09b4c pafta, 164 ada, 9 parsel ‘de, 18. Madde uygulamasına yönelik 08.02.2018 tarihli raporu.

13 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizde ruhsat aşamasında ödenmesi gereken 2018 yılı yol katılım bedellerinin görüşülmesi ile ilgili 09.02.2018 tarihli raporu.

14 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Büyükkumla Mahallesi 3010 parseldeki taşınmazın yolda kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili 09.02.2018 tarihli raporu.

15 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi 270 ada 13 parsel nolu taşınmaz yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 09.02.2018 tarihli raporu.

16 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 208 ada 1 ve 2 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması 09.02.2018 tarihli raporu.

17 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi 270 ada 12 parsel nolu taşınmaz yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 09.02.2018 tarihli raporu.

18 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 7 pafta 28 ada 26 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 09.02.2018 tarihli raporu.

19 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi, 252 ada 9 parselde bulunan taşınmazın satın alınması ile ilgili 09.02.2018 tarihli raporu.

20 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 7 pafta, 9 ada, 37 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili 09.02.2018 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA