GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7.3.2018 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Mart


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 07/03/2018 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Mart Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Cihatlı ve Osmaniye Mahalleleri H22A09B4B pafta, muhtelif ada ve parsellere ait Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A08D4A pafta, 616 ada, 87 parsel ve 489 ada 12 parsellere ait Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik Kuzey Gelişme Alanları 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu için gönderilen Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 628 ada 52-176-177-55-190-191 parsellere ait Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi 231 ada 1 parsele ait Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 204, 205, 206 ve 207 adalar Özel Proje Alanı’nda bulunan muhtelif parseller ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi’nde Kısmi Yapılaşma Tespit Çalışmaları ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi H22A11C4/A-B paftalar 163 adaya ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 344 ada 1, 2 parseller, 347 ada 1-4 parseller, 350 ada 15 parsel, 356 ada 84-86 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Demirsubaş, Halitpaşa, Balıkpazarı Mahalleleri 45-208-213-214-263-264-267-271-272-278-279-283-284 Ada, Muhtelif Parsellere Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi H22A08C/1C-2D-4B-3A paftalar 643 ada 1 parsel, 801, 802, 803, 804, 9892, 993, 994, 995 adalara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22A03D1D pafta 173 ada 7, 8 parselle ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili yazısı.

14 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 151 ada, 10 parsel numaralı arsa ile ilgili yazısı.

15 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1094 ada, 23 parsel numaralı arsa ile ilgili yazısı.

16 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 185 ada 31 parseldeki taşınmaz, imar planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

17 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 33 ada, 11 parselde kalan taşınmaz ile ilgili yazısı.

18 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 7 pafta 28 ada, 3 parselde kalan taşınmaz ile ilgili yazısı.

19 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle 17 pafta 50 ada, 20 parselde kalan taşınmaz ile ilgili yazısı.

20 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 325 ada, 12 parsel Kent Müzesi alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

21 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 45 pafta 185 ada 65 parseldeki taşınmaz imar planında fay hattı ve yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

22 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 16 ada, 33 parselde kalan taşınmaz ile ilgili yazısı.

23 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Gemlik Zeytin Dalı Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Belediyemiz arasında ortak proje kapsamında protokol yapılması ile ilgili yazısı

24 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Gemlik Roman Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği ile 2018 yılı için Ortak Proje kapsamında protokol imzalanması ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Milli Eğitim ve Spor Komisyonu’nun, spor malzemeleri yardımıyla ilgili 01.03.2018 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 31 pafta, 167 ada, 5 parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 01.03.2018 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi sınırları içerisinde bulunan bitişik nizam parsel ile ilgili 01.03.2018 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, Kurtul Mahallesinde 2 metrelik alt yapı bandı oluşturulması talebi ile ilgili 01.03.2018 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesinde bodrum katların kullanımıyla ilgili 01.03.2018 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 148 ada 2 ve 26 parselin doğusunda kalan ve Maliye Hazinesine ait bölümün okul bahçesi olarak kullanılması ile ilgili 01.03.2018 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA