GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

4.4.2018 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Nisan


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin, 04/04/2018 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Nisan Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait ve kirada bulunan taşınmazların devir ücreti ile ilgili 29.03.2018 tarihli müşterek raporu.

2 - Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Altuntaş Mevkii, tapunun 1201 ada 5 parsel üzerinde bulunan dairenin alım ve satım tapu harcı ile ilgili 29.03.2018 tarihli müşterek raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, Hisar Mah., H22A08D4A pafta 616 ada 87 parsel ve 489 ada 12 parsel Bağlantı Yolu ve Viyadük Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili 27.03.2018 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz genelinde düğün salonu yapılmak istenen parsellerde belirlenecek otopark sayısı ile ilgili 27.03.2018 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı ile ilgili 27.03.2018 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi H22A11C4/A-B paftalar 163 adaya ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili 27.03.2018 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 344 ada 1, 2 parseller, 347 ada 1-4 parseller, 350 ada 15 parsel, 356 ada 84-86 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı, Halitpaşa, Balıkpazarı Mahalleleri 45-208-213-214-263-264-267-271-272-278-279-283-284 Ada, Muhtelif Parsellere Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili 27.03.2018 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla Mahallesi H22A03D1D pafta 173 ada 7, 8 parselle ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili 27.03.2018 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 16 ada, 33 parselde kalan taşınmaz ile ilgili 27.03.2018 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi, H22A09C4B pafta, 200 ada, 23 parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 27.03.2018 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun, İlçemizde faaliyet gösteren Akademik Odalardan biri olan Mimarlar Odasınca hazırlanan öneri ve tavsiyelerin değerlendirilmesi ile ilgili 27.03.2018 tarihli raporu.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün, Muş İli, İlçeleri ve Hınıslılar Sosyal Yardımlaşma Kültür Derneği ile ilgili yazısı.

2 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün, Türkiye Muhtarlar Derneği Gemlik Temsilciliği ve Gemlik Muhtarlar Derneği’nin Balkan Ülkelerine yapılacak kültür programı ile ilgili yazısı.

3 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün, Yazırova Gençlik ve Spor Kulübüne malzeme alınması ile ilgili yazısı.

4 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün, Türk Kızılayı Gemlik Şubesi Aş Evi için gıda malzemesi alınması ile ilgili yazısı.

5 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 706 ada 138 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yol ve fay hattında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

6 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 28 ada 36 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

7 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi 6260 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

8 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Cihatlı Mahallesi 1338 parsel ile ilgili yazısı.

9 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Halitpaşa Mahallesi 321 ada 10 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında Kent Müzesi alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

10 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 6 ada 17 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

11 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 24 ada 4 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında bir kısmı yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Hisar Mahallesi 185, 201, 840, 841, 843, 844 adalarda muhtelif parsellere ait Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 50 pafta 456 ada 92 parsel ile ilgili yazısı.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesinde mevcut trafonun yıkılarak doğuya doğru kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili yazısı.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi Karayolu Kuzeyi 334, 337, 338, 339, 342 ve 343 adalar ve muhtelif parsellerle ilgili yazısı.

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye ve Hisar Mahallelerinde trafo yeri belirlenmesine ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

17 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük Mahallesi 1927, 1928 ve 2234 parsel nolu taşınmazlar ile ilgili yazısı.

18 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi 411 ve 412 parseller ile ilgili yazısı.

19 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi Balıkpazarı Camii ve çevre düzenlemesi ile ilgili yazısı.

20 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesine istinaden gizli oyla Belediye Encümen üyesi seçimi ile ilgili yazısı. (3 kişi)

21 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

22 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla İmar Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

23 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

24 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Hukuk Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

25 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

26 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

27 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

28 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi hükmünce hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı Yasanın 56. maddesine istinaden görüşülmesi ile ilgili yazısı.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA