GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

9.4.2018 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Nisan


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 Pazartesi günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Nisan Ay’ı olağan meclis toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Hukuk Komisyonu İle Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun; K. Kumla arazi sulama sularının yeni kurulan K. Kumla Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifine devredilmesi ile ilgili 06.04.2018 tarihli müşterek raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz sınırları içinde onaylı muhtelif mahallelere ait uygulama İmar Planlarındaki Plan notlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 06.04.2018 tarihli raporu .

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 552 ada, 7 parsel ve 592 ada 197-202 parsel nolu taşınmazların Genel Otopark Alanı, Osmaniye Mahallesi, 627 ada 62, 63 parsel nolu taşınmazların yol olarak belirlenmesi ile ilgili 06.04.2018 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi sınırları içinde kalan, Turizm tesis alanı olarak planlanan alanın 1/1000 ölçekli İmar planının yapılması ile ilgili 06.04.2018 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemizde faaliyet gösteren Akademik Odalardan biri olan Mimarlar Odasınca hazırlanan öneri ve tavsiyelerin değerlendirilmesi ile ilgili 06.04.2018 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesinde mevcut trafonun yıkılarak doğuya doğru kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 06.04.2018 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle, pafta 18, ada 434, parsel 178’de bulunan taşınmaz ile ilgili 06.04.2018 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçük Kumla Mahallesi, Hizmet Caddesi’nin İmar Planında Yol Boyu Ticaret Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili 06.04.2018 tarihli raporu.

9 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 706 ada 138 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yol ve fay hattında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 09.04.2018 tarihli raporu.

10 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 28 ada 36 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 09.04.2018 tarihli raporu.

11 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi 1338 parsel ile ilgili 09.04.2018 tarihli raporu.

12 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,, Gemlik İlçesi Halitpaşa Mahallesi 321 ada 10 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında Kent Müzesi alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 09.04.2018 tarihli raporu.

13 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 6 ada 17 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 09.04.2018 tarihli raporu.

14 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 24 ada 4 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında bir kısmı yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 09.04.2018 tarihli raporu.

15 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Küçükkumla Mahallesi H22A03D1D pafta 173 ada 7, 8 parseller ile ilgili 09.04.2018 tarihli raporu.

16 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi, 228 ada,1 parselin tamamının kamulaştırılması ile ilgili 09.04.2018 tarihli raporu.

17 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 17 ada 8 parsel numaralı taşınmazın İmar Planında park alanında kaldığından kamulaştırması ile ilgili 09.04.2018 tarihli raporu.

18 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2756 parseldeki taşınmaz ile ilgili 09.04.2018 tarihli raporu.

19 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2781 parsel, 169 ada, 8 parsel, ve 258 ada 5 parseldeki taşınmazların satılması ile ilgili 09.04.2018 tarihli raporu.

20 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle, 960 ada 3 ve 5 parsel numaralı taşınmazın İmar Planında Park, Cami ve Yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 09.04.2018 tarihli raporu.

21 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 354 ada 10 parsel numaralı İmar Planında Konut alanında kalan taşınmazın satın alma işlemi ile ilgili 09.04.2018 tarihli raporu.

22 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi hükmünce hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı Yasanın 56. maddesine istinaden görüşülmesi ile ilgili yazısı.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA