GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

2.5.2018 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Mayıs


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin, 02/05/2018 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Mayıs Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2017 Mali Yılına ait kesin hesapları ile ilgili yazısı.

2 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kayhan Mahallesi 257 ada 13 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

3 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 7 ada 22 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

4 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 27 ada 10 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

5 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle 49 ada 2 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

6 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle 956 ada 2 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yol ve park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

7 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 628 ada 12 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi Serbest Bölge Batısı H22A07C3B/B-C, H22A08D4/A-B-D paftalar Depolama Alanı 1/1000 Ölçekli İlave uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Gençali Mahallesi 3 pafta 441 parsel ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik Küçükkumla Karayolu Kuzeyi 334, 337, 338, 339, 342, 343 adalar ve muhtelif parseller ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük Mahallesi H22a08c-4c/3d ve H22a08c13b-1b/2a paftalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşun Mahallesi Çiftlik Mevkii, H22A12B4D pafta 243 ada 3 parsel numaralı taşınmazın önünden geçen imar yoluna Yakuplar ismi verilmesi ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa-Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi H22A13D3D pafta 1097-1098-1047-1048-1049-1050-1052-1129 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Milli Eğitim ve Kültür ve Spor Komisyonu’nun, Yazırova Gençlik ve Spor Kulübüne malzeme alınması ile ilgili 16.04.2018 tarihli raporu.

2 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Muş İli İlçeleri ve Hınıslılar Sosyal Yardımlaşma Kültür Derneği ile ilgili 26.04.2018 tarihli raporu.

3 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Türk Kızılayı Gemlik Şubesi’nin Aşevi için gıda malzemesi alınması ile ilgili 26.04.2018 tarihli raporu.

4 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gürcistan, Acara Bölgesi’ndeki ihtiyaç sahipleri için gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili 26.04.2018 tarihli raporu

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 620, 662, 727 parsel nolu taşınmazların bulunduğu yoldaki imar hatları ile ilgili 24.04.2018 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye ve Hisar Mahallelerinde trafo yeri belirlenmesine ilişkin 24.04.2018 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 411 ve 412 parseller ile ilgili 24.04.2018 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi, Balıkpazarı Camii ve çevre düzenlemesi ile ilgili 24.04.2018 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 1326 ada 3 parselin doğusundaki park alanına ilişkin itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 24.04.2018 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA