GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

8.5.2018 0

Toplantı Saati

18:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Mayıs


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 08/05/2018 Salı günü saat 18:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Mayıs Ay’ı olağan meclis toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi Serbest Bölge Batısı H22A07C3B/B-C, H22A08D4/A-B-D paftalar Depolama Alanı 1/1000 Ölçekli İlave uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazlarla ilgili 04.05.2018 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik Küçükkumla Karayolu Kuzeyi 334, 337, 338, 339, 342, 343 adalar ve muhtelif parseller ile ilgili 04.05.2018 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi muhtelif parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 04.05.2018 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurtul Mahallesi, 621 – 632, 1648 parsel nolu taşınmazlarla ilgili 04.05.2018 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Osmaniye ve Hisar Mahallelerinde trafo yeri belirlenmesi ile ilgili 04.05.2018 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Şuyulandırma Sınırı ve Etki Alanı olarak belirlenen alanda 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planına gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 04.05.2018 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, Zeytin Depolama ve İşleme Tesisleri alanı ile ilgili 04.05.2018 tarihli raporu.

8 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin 2017 Mali Yılına ait kesin hesapları ile ilgili 08.05.2018 tarihli raporu.

9 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi 257 ada 13 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 07.05.2018 tarihli raporu.

10 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 7 ada 22 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 07.05.2018 tarihli raporu.

11 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 27 ada 10 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 07.05.2018 tarihli raporu.

12 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 49 ada 2 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 07.05.2018 tarihli raporu.

13 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 956 ada 2 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yol ve park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 07.05.2018 tarihli raporu.

14 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 628 ada 12 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 07.05.2018 tarihli raporu.

15 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 149 ada 9 ve 10 numaralı parsellerde bulunan taşınmazlar İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 07.05.2018 tarihli raporu.

16 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gürcistan, Acara Bölgesi’ndeki ihtiyaç sahipleri için gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA