GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

4.7.2018 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Temmuz


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin, 04/07/2018 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Temmuz Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 24 pafta 1329, 1330, 1331, 1346, 1347, 1348, 6251 ve 6252 parseller ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı sınırları ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Cihatlı Doğusu Rezerv Yapı Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi ve Yeni Mahallede muhtelif adaların çevresindeki Ulaşım akslarının düzenlenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurtul Mahallesi, Kurtul( Gemlik) Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, H22A11D3D, H22A11D03C pafta, 1615, 1616, 1628, 1630 ve 2655 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yeniden değerlendirilmesi ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Maliye Hazinesine ait İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 2967, 2968, 2696 parsel, Orhaniye Mahallesi 1307 ada 1 parsel ve Umurbey Mahallesi 8370, 2343, 8406, 8407 parseller ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 16 ada 106, 142, 143, 144 parseller ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İli 17 İlçedeki Tüm uygulama İmar planlarında; Bitişik bloklarda maksimum bina cephesi, su basman kotu, kat sayısı tespiti, kat içi yükseklikleri vb. imar uygulamalarına ilişkin plan notu değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi, Şehit Adil Şeker Meydanına cepheli binaların cephe düzenlemesi ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi Konteyner Limanı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifine ilişkin yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi Kıyı Kullanımlarına Yönelik İlave Amaçlı (kumsal plaj) ve Batık Dalgakıran amaçlı taslak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifine ilişkin yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Kuzey Gelişme Alanı 1. Etap Orhaniye Mahallesi 369 ada 9 nolu parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Cihatlı Mahallesi Kuzeyi, 1/1000 Ölçekli Revizyonu ve İlave Uygulama İmar Planı hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 432 parsel nolu taşınmaz ile ilgili yazısı.

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 148 ada 2 ve 26 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ilgili yazısı.

17 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Merkez ve Çevreyolu Doğusu İmar Planlarındaki Ticaret Alanlarında, Değişen İmar Yönetmelikleri Doğrultusunda İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

18 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, İlçemiz Büyükkumla, Karacaali, Narlı, Şükriye ve Muratoba Mahallelerinde yapılacak olan Sayısallaştırma Kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ile ilgili yazısı.

19 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 218 ada 4 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

20 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi, 230 ada 17 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

21 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, S.S. ÖZ Kurşunlu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Belediyemiz arasında imzalanmış olan ortak hizmet protokolünün süresi sona ereceğinden yeniden uzatılması ile ilgili yazısı.

22 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi Çiftlik Mevkii 15 pafta 235 parseldeki taşınmaz ile ilgili yazısı.

23 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Bursa İli Gemlik İlçesi Fındıcak Mahallesi, 121 ada 289 parsel numaralı taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Düzgün AKYILDIZ isminin, İlçemiz sınırları içerisinde uygun görülen herhangi bir sokağa verilmesi ile ilgili 28.06.2018 tarihli raporu.

2 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Rıfat Somer adının Umurbey Mahallesinde bir cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili 28.06.2018 tarihli raporu.

3 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Alemdar Caddesi, Ballı Sokağa Erol PINAR’ın isminin verilmesi ile ilgili 28.06.2018 tarihli raporu.

4 - Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu’nun, Kumla Spor Kulübü’nün lokal binası talebi ile ilgili 28.06.2018 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeniköy Mahallesi H22A14A/4A-4B-4D-4C-3D paftalar ile ilgili 27.06.2018 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 50 pafta 456 ada 92, 110 parsel sayılı taşınmazlar ve Engürücük ve Kurtul Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı ile ilgili 27.06.2018 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, Yeni Ziraat Odası karşısında Umurbey Sanayi alanlarının bulunduğu bölgede kullanılamayan imar yolları ile ilgili 27.06.2018 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Gençali Mahallesi 3 pafta 441 parsel ile ilgili 27.06.2018 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, Bursa-Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi H22A13D3D pafta 1097-1098-1047-1048-1049-1050-1052-1129 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili 27.06.2018 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kuzey 1. Etap İmar Planları ile ilgili 27.06.2018 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 616 ada 87 parsel ve 489 ada 12 parsel nolu taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine gelen itirazla ilgili raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA