GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

10.7.2018

Toplantı Saati

18:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Temmuz


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 10/07/2018 Salı günü saat 18:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Temmuz Ay’ı olağan meclis toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 218 ada 4 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi, 230 ada 17 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 151 ada, 12 parsel numaralı 340,95 m² (arsa), 157 ada, 2 parsel numaralı 1.216,44 m²(Arsa), 152 ada, 5 parsel numaralı 393,58 m² (Arsa) ve 169 ada, 9 parsel numaralı 1.332,58 m² yüzölçümlü zeytinlik vasıflı taşınmazlar ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

4 - Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun; S.S. ÖZ Kurşunlu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Belediyemiz arasında imzalanmış olan ortak hizmet protokolünün süresinin uzatılması ile ilgili 09.07.2018 tarihli raporu.

5 - Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun; İlçemiz Büyükkumla, Karacaali, Narlı, Şükriye ve Muratoba Mahallelerinde yapılacak olan Sayısallaştırma Kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ile ilgili 09.07.2018 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı sınırları ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, Cihatlı Doğusu Rezerv Yapı Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi ve Yeni Mahallede muhtelif adaların çevresindeki Ulaşım akslarının düzenlenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, Bursa İli 17 İlçedeki Tüm uygulama İmar planlarında; Bitişik bloklarda maksimum bina cephesi, su basman kotu, kat sayısı tespiti, kat içi yükseklikleri vb. imar uygulamalarına ilişkin plan notu değişikliği talebi ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi Konteyner Limanı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifine ilişkin 06.07.2018 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi Kıyı Kullanımlarına Yönelik İlave Amaçlı (kumsal plaj) ve Batık Dalgakıran amaçlı taslak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifine ilişkin 06.07.2018 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun, Kuzey Gelişme Alanı 1. Etap Orhaniye Mahallesi 369 ada 9 nolu parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 432 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 148 ada 2 ve 26 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

15 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Merkez ve Çevreyolu Doğusu İmar Planlarındaki Ticaret Alanlarında, Değişen İmar Yönetmelikleri Doğrultusunda İmar Planı Değişikliği ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

16 - İmar Komisyonu’nun, Merkez İmar planlarında tescili bina ihtiva eden Ticaret Alanlarında Değişen İmar Yönetmelikleri Doğrultusunda İmar Planı Değişikliği ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

17 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi Çiftlik Mevkii 15 pafta 235 parseldeki taşınmaz ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

18 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi,25 pafta, 432 ada 36 parsel ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

19 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi, 308 ada 5 parsel ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

20 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 815 ada, 220 parsel ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

21 - İmar Komisyonu’nun, İlçemizde Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı ile Gemlik Çevre Yolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Çatılar ile ilgili hükümlerine dair 06. 07.2018 tarihli raporu.

22 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 90 numaralı adaya ait planın yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 06.07.2018 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA