GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

8.8.2018 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Ağustos


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin, 08/08/2018 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Ağustos Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 562 ada 225 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

2 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Düzenli Kentleşmeyi sağlamak ve mahalli müşterek hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla; İlçemiz Yeni Mahalle 959 ada 2 parselde bulunan taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı.

3 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Düzenli Kentleşmeyi sağlamak ve mahalli müşterek hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla; İlçemiz Yeni Mahalle 955 ada 3 parselde bulunan taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı.

4 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Düzenli Kentleşmeyi sağlamak ve mahalli müşterek hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla; İlçemiz Yeni Mahalle 960 ada 1 parselde bulunan taşınmaz imar planında bir kısmı yolda bir kısmı cami alanında ve bir kısmı konut alanında kaldığından satın alınması ile ilgili yazısı.

5 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 83 ada 18 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

6 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait İlçemiz Engürücük Mahallesi 2544 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.07.2018 tarih ve 2018/196 sayılı kararına istinaden hazırlanan Umurbey, Kurşunlu, Küçükkumla Mahalleleri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün. İlçemiz Osmaniye Mahallesi III. Derece Arkeolojik Sit Alanındaki Eski Pazar Caddesinde ortaya çıkan kalıntılara istinaden, alanın kuzeyindeki sit derecesinin II. Dereceye yükseltilmesine karar verildiğinden imar planı değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye H22A09A4D pafta, 552 ada,7 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Teknik Komisyon ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 39 pafta, 182 ada, 26 parsel ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 42 parsel ile ilgili yazısı.

13 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 83 (628) ada, 13 parselde bulunan taşınmaz imar planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

14 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1139 ada 3 parsel ile Osmaniye Mahallesi, 1133 ada 6 parselde bulunan taşınmaz hisselerinin m² oranında takas talebi ile ilgili yazısı.

15 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Yaylalar Mevkii 4762 nolu parsel ile ilgili yazısı.

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla, Kumla ve Büyükkumla Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı revizyonu ile ilgili yazısı.

17 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz sınırları dahilinde Cumhuriyet Mahallesinin kuzeyinde bulunan kuzey 1. Etap İmar planı kapsamında oluşan cadde, Sokak, Meydan ve Bulvarlara isim verilmesi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, Kumla Mahallesine Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan halı saha ile ilgili 01.08.2018 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurtul Mahallesi, Kurtul (Gemlik) Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 01.08.2018 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 16 ada 106, 142, 143, 144 parseller ile ilgili 01.08.2018 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Hasanağa Koyu Mevkiindeki bölgenin 18.madde uygulaması ile ilgili 01.08.2018 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle, 18 pafta, 434 ada, 178 Parsel ile ilgili 01.08.2018 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, 02.05.2018 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen konulardan 1/14 nolu gündem maddesi, 04.07.2018 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen 1/7, 1/10, 1/14, 1/29 ve 1/35 nolu gündem maddeleri için ek süre verilmesi ile ilgili 01.08.2018 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA