GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

5.9.2018 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Eylül


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 05/09/2018 Çarşamba günü, saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı Olağan Meclis Toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Hamidiye Mahallesi (Köy) Muhtarlığı’nın Hamidiye Köy Camii yanında bulunan arazi üzerine iki katlı bina yapılması talebi ile ilgili yazısı

2 - Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 80 ada, 68 parselde bulunan taşınmaz imar planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı,

3 - İlçemiz Osmaniye ve Hamidiye Mahallesi, H22A09A3B H22A09B4A, H22A09B4D paftalar, muhtelif ada ve parseller 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği hakkında plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,

4 - Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar planı ve Gemlik Çevreyolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği hakkında plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,

5 - Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 614 ada 5, 18, 19, 31, 32, 53 Parseller ile ilgili yazısı,

6 - İlçemiz Kurşunlu Mahallesi ‘nde Kurşunlu 1 nolu bölgeye 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanması ile ilgili yazısı,

7 - İlçemiz Kurşunlu Mahallesi ‘nde Kurşunlu 2 nolu bölgeye 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanması ile ilgili yazısı

8 - İlçemiz, Kurtul Mahallesi, 621 - 632, 1648 parsel nolu taşınmaz üzerinde yol planlanması ile ilgili yazısı,

9 - İlçemiz, Hisar Mahallesi, Serbest Bölge Batısı H22A07C3B/B-C, H22A08D4/A-B-D paftalar Depolama Alanı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılan 3 adet askı itirazının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,

                                                                        
RAPORLAR

1 - Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi Şahit Adil Şeker Meydanına cepheli binaların cephe düzenlemesi ile ilgili 10.08.2018 tarihli raporu,

2 - İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 42 parsel ile ilgili 29.08.2018 tarihli raporu,

3 - İlçemiz Büyükkumla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı revizyonu ile ilgili 29.08.2018 tarihli raporu,

4 - İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 344 ada 1 parsel, 347 ada 1 – 4 parseller, 350 ada 15 parsel ve 356 ada 12 – 86 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 29.08.2018 tarihli raporu,

5 - İlçemiz Hamidiye Mahallesi, İpekçi Sokak’ta bulunan 120 ada 68 parsel ile ilgili 29.08.2018 tarihli raporu,

6 - İlçemiz Yeni Mahalle 959 ada 2 parselde bulunan taşınmazın satın alınması ile ilgili 31.08.2018 tarihli raporu,

7 - İlçemiz Yeni Mahalle 955 ada 3 parselde bulunan taşınmazın satın alınması ile ilgili 31.08.2018 tarihli raporu,

8 - İlçemiz Yeni Mahalle 960 ada 1 parselde bulunan taşınmaz imar planında bir kısmı yolda bir kısmı cami alanında ve bir kısmı konut alanında kaldığından satın alınması ile ilgili 31.08.2018 tarihli raporu,

9 - Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait İlçemiz Engürücük Mahallesi 2544 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 31.08.2018 tarihli raporu, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait İlçemiz Engürücük Mahallesi 2544 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 31.08.2018 tarihli raporu, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait İlçemiz Engürücük Mahallesi 2544 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 31.08.2018 tarihli raporu,

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA