GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

14.8.2018

Toplantı Saati

18:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Ağustos


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 14/08/2018 Salı günü saat 18:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Ağustos Ay’ı olağan meclis toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 24 pafta 1329, 1330, 1331, 1346, 1347, 1348, 6251 ve 6252 parseller ile ilgili 10.08.2018 tarihli raporu

2 - İmar Komisyonu’nun, Teknik Komisyon ile ilgili 10.08.2018 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 39 pafta, 182 ada, 26 parsel ile ilgili 10.08.2018 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 42 parsel ile ilgili 10.08.2018 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla, Kumla ve Büyükkumla Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı revizyonu ile ilgili 10.08.2018 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 176 ada 4 parsel ile ilgili 10.08.2018 tarihli raporu

7 - İmar Komisyonu’nun, Köyden mahalleye dönüşen yerlerde yapılan binalara kamera sistemi kurulması ile ilgili 10.08.2018 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kumsal Sokak’ta yıkılan eski adliye binasının yerine sokak sakinlerinin ve çevresinin kullanabileceği bir mescit yapılması ile ilgili 10.08.2018 tarihli raporu.

9 - Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun; Gemlik Belediyesi Arsa, Konut, Sosyal Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi ve Satışına Dair Yönetmelik ile ilgili 14.08.2018 tarihli müşterek raporu.

10 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 562 ada 225 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 14.08.208 tarihli raporu.

11 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 83 ada 18 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 14.08.208 tarihli raporu

12 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 83 (628) ada, 13 parselde bulunan taşınmaz imar planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 14.08.2018 tarihli raporu

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA