GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

11.9.2018

Toplantı Saati

18:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Eylül


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 11/09/2018 Salı günü saat 18:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Eylül Ay’ı olağan meclis toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu’nun, İlçemiz Kapalı Spor Salonunun Gemlik Belediyesine bedelsiz tahsisi için Belediye Başkanına Protokol yapma yetkisinin verilmesi ile ilgili 06.09.2018 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, İpekçi Sokak’ta bulunan 120 ada 68 parsel ile ilgili 10.09.2018 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye ve Hamidiye Mahallesi, H22A09A3B, H22A09B4A, H22A09B4D paftalar, muhtelif ada ve parseller ile ilgili 10.09.2018 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar planı ve Gemlik Çevreyolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili 10.09.2018 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Hisar Mahallesi, Serbest Bölge Batısı H22A07C3B/B-C, H22A08D4/A-B-D paftalar Depolama Alanı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılan itirazının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 10.09.2018 tarihli raporu.

6 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 908 ada (Eski 80 ada) 68 parselde bulunan taşınmaz imar planında park alanında kaldığından, kamulaştırılması ile ilgili 10.09.2018 tarihli raporu.

7 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 229 ada, 13 parsel numaralı imar planında park alanında kaldığından, kamulaştırılması ile ilgili 10.09.2018 tarihli raporu.

8 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, 266 ada, 1 parsel imar planına göre yapılaşmaya elverişli olmadığından satın alınması ile ilgili 10.09.2018 tarihli raporu.

9 - Hukuk Komisyonu’nun, İlçemiz Kalafat Mevkii’nde bulunan binamızın Balık Lokantası olarak 10 yıl süre ile kiralanması ile ilgili 11.09.2018 tarihli raporu.

10 - Hukuk Komisyonu’nun, İlçemiz Eşref Dinçer Mahallesi’nde bulunan Bölge Parkının 2500 m²sinin Lunapark amaçlı 10 yıl süre ile kiralanması ile ilgili 11.09.2018 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA