GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

3.10.2018

Toplantı Saati

18:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Ekim


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin, 03/10/2018 Çarşamba günü saat 18:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Ekim Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediyesi 2019 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili yazısı.

2 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2019 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı.

3 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2019 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili yazısı.

4 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 51 ada 60 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

5 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 167 ada 11 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili yazısı.

6 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Kayhan Mahallesi Kalealtı Sk. Huzur Apartmanında bulunan kat maliklerine yapılan kira yardımı ile ilgili yazısı.

7 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi 31. Sokakta bulunan 2 katlı Konağın İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı.

8 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 628 ada 194 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yol ve fay hattında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

9 - Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik Kaymakamlığı / İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü’nün Engürücük Mahallesinde eski okulun bulunduğu alana Halı Saha yapılması talebi ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Osmaniye Mahallesi 908 ada 110 ve 111 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 185 ada 121 parsel ve 842 ada 1, 4 parseller ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Hamidiye ve Umurbey Mahalleleri, H22A09B4C ve H22A09B4B paftalar muhtelif ada ve parseller ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 221 ada 16 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 16 ada 106, 142, 143, 144 parseller ile ilgili 27.09.2018 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Revizyonu ve İlave Uygulama İmar Planı hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 27.09.2018 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, Oteller bölgesinde yapılan binalarda çatı katında asansör yapımı ile ilgili 27.09.2018 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz kurşunlu Mahallesi, 165 ada, 3 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 27.09.2018 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, Umurbey, Kurşunlu, Küçükkumla Mahalleleri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu değişikliği ile ilgili 27.09.2018 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi III. Derece Arkeolojik Sit Alanında imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 27.09.2018 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Büyükkumla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı revizyonu ile ilgili 29.08.2018 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Hisar Mahallesi, Serbest Bölge Batısı H22A07C3B/B-C, H22A08D4/A-B-D paftalar ile ilgili 27.09.2018 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA