GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

9.10.2018

Toplantı Saati

18:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Ekim


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 09/10/2018 Salı günü saat 18:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Ekim Ay’ı olağan meclis toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 51 ada 60 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 08/10/2018 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 167 ada 11 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 08/10/2018 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 847 ada 1 parseldeki Huzur Apartmanı kat maliklerine yapılan kira yardımı ile ilgili 08/10/2018 tarihli raporu.

4 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 628 ada 194 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yol ve fay hattında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 08/10/2018 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 185 ada 121 parsel ve 842 ada 1, 4 parseller ile ilgili 05/10/2018 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Hamidiye ve Umurbey Mahalleleri, H22A09B4C ve H22A09B4B paftalar muhtelif ada ve parseller ile ilgili 05/10/2018 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, Hamidiye Mah. 4.O.I pafta, 120 ada 68 parseldeki taşınmaz ile ilgili 05/10/2018 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 244 ada 1 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 05/10/2018 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 774 ada 8 parsel hakkında plan değişikliği yapılması ile ilgili 05/10/2018 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi 164 ada 9 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 05/10/2018 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun Çınar İlköğretim Okulu doğusunda bulunan alanda tabanı 150 m², veranda kısmı 50 m² olacak şekilde planlara Sosyal Kültürel Alan olarak işlenmesi ile ilgili 05/10/2018 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA