GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7.11.2018

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Kasım


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 07/11/2018 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Kasım Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, 2019 yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tarifesi ile ilgili yazısı.

2 - Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün, Ödenek aktarımı ile ilgili yazısı.

3 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 151 ada 59 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili yazısı.

4 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Orhaniye Mahallesi 1796/1 parsel ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye ve Umurbey Mahalleleri, Altıntaş Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hazırlanması ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi 158, 159 adalar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı’nın yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi Ilıcaksu ve Yılandere Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hazırlanması ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi Yalı Sokağa cepheli 583 ve 582 adalardaki parsel derinlikleri ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi 230 ada 17 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili 31.10.2018 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1139 ada 3 parsel ile Osmaniye Mahallesi, 1133 ada 6 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili 31.10.2018 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 614 ada 5, 18, 19, 31, 32,53 Parseller ile ilgili 31.10.2018 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, Osmaniye Mahallesi 908 ada 110 ve 111 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili 31.10.2018 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 221 ada 16 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili 31.10.2018 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA