GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

5.12.2018

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2018

Toplantı Nosu

Aralık


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 05/12/2018 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Aralık Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Muratoba Mahallesi 1 Nolu Cad. No: 46/B’de bulunan taşınmaz ile ilgili yazısı.

2 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi Bakır Sokak 6 ada 31 parselde bulunan taşınmaz imar planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

3 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1064 ada 1 parselde bulunan ve imar planında park alanında kalan taşınmaz ile ilgili yazısı.

4 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Manastır Mevkii 1416 ( eski 356) ada 3 (eski 50) parselin Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devri ile ilgili yazısı.

5 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Orhangazi Caddesi No:239 adresinde bulunan ve Belediyemiz tarafından yaptırılan Ziraat Odası hizmet binasının Gemlik Ziraat Odası Başkanlığına tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 164 ada 5 parsel numaralı taşınmazın cephe aldığı imar yoluna sokak ismi verilmesi ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Hamidiye Mahallesi 124-125-127 adalar ve muhtelif parseller ile Umurbey Mahallesi 0-160-161 adalar ve muhtelif parseller Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Teknik elamanlarca sahada kontrolleri yapılan Röperli Kroki Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı evrakları için 2018 ve 2019 yılı gelir tarifesine eklenmesi ve harç miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Orhaniye Mahallesi 1 ada 188 parsel nolu taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün,15.09.2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Kurtul Deresi yan kollarına ilişkin “Dere Islah Bandı”nın Kurtul 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi talebi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2019 yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tarifesi ile ilgili 29.11.2018 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 51 ada 60 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 29.11.2018 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Güvenli Mahallesi 130 ada 11 parselin Mesire Alanına dahil edilmesi ile ilgili raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı III. Etap 1/1000 Ölçekli KİOS Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA