GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

2.1.2019 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2019

Toplantı Nosu

Ocak


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 02/12/2018 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2018 yılı Aralık Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 2019 yılı için Geçici İşçi vizeleri ile ilgili yazısı

2 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili yazısı.

3 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 2019 yılı Denetim Komisyonu seçilmesi ile ilgili yazısı.

4 - Zabıta Müdürlüğü’nün, Zabıta Personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

5 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Halitpaşa Mahallesi 321 ada 19 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında kent müzesi alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

6 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi Reşide Bayer Caddesi 578 parselde bulunan taşınmazın İmar Planında yolda kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

7 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 667 ada 229 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli revizyon ve İlave Uygulama İmar planı kapsamında çocuk bahçesi alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

8 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 581 ada 83 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli revizyon ve İlave Uygulama İmar planı kapsamında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

9 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 957 ada 5 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından, kamulaştırma veya takas talebi ile ilgili yazısı.

10 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Cihatlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine tahsis edilen Belediyemize ait 1433 parsel nolu arsa ile ilgili yazısı

11 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Belediyemize ait Katlı Otopark No:8’deki dükkanın Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Gemlik Temsilciliğine tahsis edilmesi ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi Aytepe Bağlantı Yolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Kayhan Mahallesi 876 ada 120 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili yazısı.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Hamidiye Mahallesi 1180 ada da yapılan imar uygulama işlemi ile ilgili yazısı.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Belediye Meclisi’nin 04.07.2018 tarih 184 sayılı kararına istinaden hazırlanan Kuzey 1. Etap ve Eğitim Kampüs Alanına Yönelik Revizyon İmar Planı teklifi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 411 ve 412 parseller ile ilgili 25.12.2018 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, 15.09.2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile ilgili 25.12.2018 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 614 ada 60 parsel nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 25.12.2018 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 846 ada 1 parsel nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 25.12.2018 tarihli raporu.

5 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1064 ada 1 parselde bulunan ve imar planında park alanında kalan taşınmaz ile ilgili raporu.

6 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz Engürücük Mahallesi (İslamköy) tapunun 1871 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili raporu.

7 - Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Gemlik Balıkçılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında, Belediye Kanunu’nun 75.maddesine istinaden ortak hizmet protokolü yapılması ile ilgili 26.12.2018 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA