GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7.1.2019 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2019

Toplantı Nosu

Ocak


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 Pazartesi günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2019 yılı Ocak Ay’ı olağan meclis toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Halitpaşa Mahallesi 321 ada 19 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında kent müzesi alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi Reşide Bayer Caddesi 578 parselde bulunan taşınmazın İmar Planında yolda kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

4 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 667 ada 229 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli revizyon ve İlave Uygulama İmar planı kapsamında çocuk bahçesi alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

5 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 581 ada 83 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli revizyon ve İlave Uygulama İmar planı kapsamında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

6 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2019 yılı kroki tasdik ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 84.maddesinin 2/c bendine göre değerlendirilmesi ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

7 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2019 yılı otopark ücretlerinin değerlendirilmesi ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

8 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Meydan projesi kapsamında, Demirsubaşı Mahallesi 223 ada, 1, 2, 3, 4, 17, 23 ve 24 parsellerin kamulaştırılması ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

9 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik ‘te Yaşamak İçin Engelim Yok Desteğim Var Projesi ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

10 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2019 yılı yola katılım bedelleri, peşin ödeme ve taksitli ödemelerinin değerlendirilmesi ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

11 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Teknik elamanlarca sahada kontrolleri yapılan Röperli Kroki Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı evrakları için 2018 ve 2019 yılı gelir tarifesine eklenmesi ve harç miktarının belirlenmesi ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

12 - Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Gemlik Balıkçılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında, Belediye Kanunu’nun 75.maddesine istinaden ortak hizmet protokolü yapılması ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, Hamidiye Mahallesi 1180 ada da yapılan imar uygulama işlemi ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonu’nun, Kumla imar planı sınırları içerisinde Bitişik Nizam 5 kat, Bitişik Nizam 4 kat, Ayrık Nizam 2 kat, Ayrık Nizam 4 kat gibi çeşitli yapılaşma koşullarına sahip imar adaları ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

15 - İmar Komisyonu’nun, Umurbey Mahallesi, Muratoba yolu tarafında yeni yerleşim yeri olması sebebiyle Belediyemiz mülkiyetinde akaryakıt alanında yaklaşık 200 m²lik cami alanı tahsis edilmesi talebi ile Akaryakıt İstasyonunun artan kısmının da Ticari Alan olarak Plana işlenmesi ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

16 - İmar Komisyonu’nun, Orhaniye Mahallesi, 344 ada 1 parseli 347 ada 1-4 parseller, 350 ada 15 parsel ve 356 ada 12, 86 parsel nolu taşınmazlarla ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

17 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik Merkezin Kentsel Dönüşüm yapılması ile ilgili 07.01.2019 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA