GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

3.9.2014 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı Nosu

6


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 03.09.2014 Çarşamba günü saat 17:00’da Gemlik Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2014/2019 Seçim döneminin 6 ncı, 1 nci dönemin 6 ncı toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Fen İşleri Müdürlüğünün, İlçemiz sınırları içinde kullanılmakta olan iş makinalarının nakli için Çekici Araç ve Lowbet alınması ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi — pafta 117 ada, 9 parsel numaralı 40,10 m2 arsa imar planında yolda kaldığından, kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, Gemlik İlçesi Engurücük Mahallesi, 2544 nolu parselde bulunan hissenin kamusal alan olarak kullanılması şartıyla Gemlik Belediyesi adına bağış yapılması ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 51 pafta, 616 ada, 79 parsel nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, Gemlikte faaliyette bulunan tüpgaz (LPG) ve su bayilerinin depolama alanı talebi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi H22-A-09-A-3-B pafta, 1048 ada, 4 parsel nolu taşınmaz üzerine 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Hisar Mahallesi, 475 ada, 2 ve 3 numaralı parsellerin “Deniz Limanı Şube Müdürlüğü” hizmetlerinin yürütülmesi için temin edilerek, Emniyet Müdürlüğü’ne bila bedel tahsisi ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, Eski Hayvan Pazarı olan bölgenin uygun kısmına futbol federasyonu standartlarına uygun saha yapılması ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Cumhuriyet (Orhaniye) Mahallesi 13 pafta 359 a da 1.13 parsel ve 828 nolu imar adası arasında kalan yol genişliği hakkında 1/l000 ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde cami bulunmadığından uygun bir yere cami yapılması ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Orhangazi Caddesi ve Hürriyet Caddesi kesişiminde trafik sıkışıklığının giderilmesine yönelik 172 ada 80 parsel ve 856 ada 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu cephe hatlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, Belediyemize bağlı bir Kadın Konukevinin açılması ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi, 5 pafta 209 ada 5 parsel, 208 ada 9 ve 10 parselde bulunan taşınmazlar II. grup kültür varlığı olarak belirlendiğinden İmar Planlarına tescil taramalarının işlenmesiyle ilgili yazısı.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.05.2014 tarih ve 2014/198 sayılı kararı ile kabul edilerek,Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2014 tarih ve 570 sayılı kararı ile onaylanan H22A-08-B-1-B pafta 342/ada 8,35,36,42,44,45,46,51,52,53 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.05.2014 tarih ve 2014/199 sayılı kararı ile kabul edilerek,Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2014 tarih ve 570 sayılı kararı ile onaylanan H22A-09-A-4-B, H22A-09-A-4-C pafta 554 ada 219,238,240 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, H22- A-09-A-4-B pafta 657 ada 38 ve 39 parsel nolu taşınmazlar üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

17 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Osmaniye, Demirsubaşı, Kayhan, Balıkpazan, Halitpaşa, Orhaniye ve Yeni Mahalle sınırlan içerisinde ayrıntılı çalışma yapılarak imar planlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili yazısı.

18 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 596 ada 34 parsel nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

19 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 582 ve 153 adaları kapsayan alanda yol genişlikleri hakkında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

20 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 8 pafta 629 parsel hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

21 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 907 ada 15 parsel nolu taşınmazda fonksiyon değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

22 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 628 ada 53 parsel hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan Bütçe Komisyonunun, 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine (seri no: 45) istinaden bazı Maktu Vergi ve Harç tariflerine ilişkin tabloların belirlenmesi ve tarife tespiti ile ilgili raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA