GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

8.10.2014

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı Nosu

7


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 08/10/2014 Çarşamba günü saat 17.00‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2014/2019 Seçim döneminin 7 . ci, l..ci dönemin 7. olağan toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Gemlik Belediyesinin 5 yıllık Stratejik Planla ilgili yazısı.

2 - Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Gemlik Belediyesinin performans esaslı 2015 mali yılı gelir ve gider bütçesi ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Engürücük Mahallesi, 1738 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hisar Mahallesi, 1293 ada 8-9-10 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 125 ada, 12,13,62 parseller 2010 yılı onaylı 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı ve Kamyon Parkında kalmakta olan söz konusu alanın Resmi Kurum Alanı (İlçe Tarım Müdürlüğü) olarak belirlenmesi ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Küçükumla Mahallesi, 229 ada 1 parselde bulunan binaların kadastral yola tecavüzü bulunduğundan ve söz konusu yolu satın alındığı takdirde kullanımı mümkün olmadığından imar durumunun mevcut parsel sınırları ve onaylı plan doğrultusunda verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 887 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 182 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi,.... pafta, 266 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın ( Verem Savaş Derneği Rehabilitasyon Merkezi) Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devir edilmesi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Cihatlı H22-A-10-D-1-B pafta, 940 ve 941 parsel nolu Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili 10.09.2014 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, Cumhuriyet Mahallesi H22-A03-C-4-D pafta, 1 ada 152 nolu parselin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 10.09.2014 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, Gemlik ilçesi Cihatlı köyü, 3 pafta, 1543 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği ile ilgili 10.09.2014 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, Hisar Mahallesi, H22-A-08-C-1-B pafta, 454 ada 36 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 10.09.2014 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi H22A-08-B-2-C pafta, 356 ada 17 parseldeki Rekreasyon alanında belirlenen Resmi Kurum Alanı yerine eşdeğer bir alanın 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile rekreasyon alanı belirlenmesi ile ilgili 10.09.2014 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Cihatlı 1542 parseldeki mevcut su kuyuları ve pompa istasyonlarının korunmasına yönelik "Su deposu ve pompa istasyonu koruma alanı” alanı olarak ayrılması ile ilgili 10.09.2014 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, İlçemiz 2010 yılı imar planlarında Özel Proje Alan olarak belirlenen, daha sonra plan değişikliği yapılarak konut alanına ve bölgede imar uygulaması yapılamaması sebebiyle imar durumu, yapı ruhsatı vb. konularda belirsizlik olduğundan konun çözüme kavuşturulması ile ilgili 10.09.2014 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, Küçükkumla H22A03D3 A pafta, 6194, 6199, 6200, 5206, parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili 10.09.2014 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun İlçemiz Hisar Mahallesi H22A08D2C pafta ,616 ada, 79 parsel nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 10.09.2014 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonunun, Osmaniye Mahallesi H22-A-09-A-3-B pafta, 1048 ada, 4 parsel nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 10.09.2014 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonunun, Gemlik Belediye Meclisi tarafından 2014 yılı içerisinde değerlendirilmek üzere komisyona havale edilen 2014/176, 177, 254, 257,299, 301, 302, 305, 306, 314, 316, 323, 324 sayılı meclis kararlarına tabi konuların karara bağlanması için ek süre verilmesi talebi ile ilgili 30.09.2014 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonunun, H22A08B1B pafta 342 ada 8,35, 36,42,44, 45, 46,51,52, 53 parsellere ilişkin 19.06.2014 tarih ve 570 sayılı onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresince yapılan itirazlarla ilgili 30.09.2014 tarihli raporu .

13 - İmar Komisyonunun, Hamidiye Mahallesi H22A-09-A-4-B, H22A-09-A-4-C pafta 554 ada 219, 238, 240 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresince gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 30.09.2014 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, H22 A09A4B pafta 657 ada 38 ve 39 parsel nolu taşınmazlar üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 30.09.2014 tarihli raporu.

15 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Osmaniye, Demirsubaşı, Kayhan, Balıkpazarı, Halitpaşa, Orhaniye ve Yeni Mahalle sınırları içerisinde ayrıntılı çalışma yapılarak imar planlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 30.09.2014 tarihli raporu.

16 - İmar Komisyonunun, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Köyleri arasında kalan Depolama Alanları- Konutdışı Kentsel Çalışma Alanlarında ve Hisar Mahallesi Sanayi Alanları- Konut Alanlarında kalan (yaklaşık 525 ha) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yapılması, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı'nda Depolama Alanı olarak belirlenen (yaklaşık 40 ha) alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili ihalesi hazırlanan imar planı çalışmaları ile ilgili 30.09.2014 tarihli raporu.

17 - Plan Bütçe Komisyonunun Gemlik İlçesi_Osmaniye Mahallesi Çakaldere Mevkii, 409 Ada 16 parsel nolu arsa üzerinde yapılacak olan Adliye Binasının arsa içerisinde mevcut tek katlı yapıların enkaz bedelinin ve zeytin ağaçlarının bedelinin ilgililerine ödenmesine ilişkin ve Gemlik Belediyesi ile Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan protokol ile ilgili 01.10.2014 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA