GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

13.10.2014

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı Nosu

7


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 Pazartesi günü saat 17.00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2014 / 2019 Seçim döneminin 7 . ci , 1..ci dönemin 7. olağan toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir .


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Gemlik Belediyesinin 5 yıllık Stratejik Planla ilgili yazısı.

2 - Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Gemlik Belediyesinin performans esaslı 2015 mali yılı gelir ve gider bütçesi ile ilgili yazısı

3 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 125 ada, 12, 13, 62 parsellerde Resmi Kurum Alanı (İlçe Tarım Müdürlüğü) olarak belirlenmesi ile ilgili 09.10.2014 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, Küçükumla Mahallesi, 230 ada 16 parsel ile ilgili imar durumu başvurusuna ilişkin konunun değerlendirilmesi ile ilgili 09.10.2014 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Köyleri arasında kalan Depolama Alanları- Konutdışı Kentsel Çalışma Alanlarında ve Hisar Mahallesi Sanayi Alanları- Konut Alanlarında kalan (yaklaşık 525 ha) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Yapılması, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı'nda Depolama Alanı olarak belirlenen (yaklaşık 40 ha) alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ihalesi kapsamında hazırlanan imar planı çalışmaları (Hisar – Engürücük - Kurtul Mahalleleri 1. Etap 1/1000 ölçekli Depolama ve Konutdışı Kentsel Çalışma Alanları Revizyon İmar Planı ) ile ilgili 09.10.2014 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA