GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

5.11.2014

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2014

Toplantı Nosu


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 05/11/2014 Çarşamba günü saat 16.00 ‘da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısına ait gündemdir .


TEKLİFLER

1 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, İlçemiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Umurbey’de ikamet eden kursiyerlerine kurs açılabilmesi için Belediye binasının uygun bir alanının tahsis edilmesi ile ilgili yazısı.

2 - Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Evlendirme Memurluğunun, nikah salonu tarifesi ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi, Mezarlık Altı Mevkii, 50I pafta, 405 ada 11 parsel - 50I pafta 405 ada 10 parsel- 50I pafta 405 ada 9 parsel –50I pafta 406 ada, 22 parsel numaralı arazilerin bir kısımlarına genişletme amacıyla yol yapılmış olduğundan bahis konusu arazilerin yolda kalan kısımların kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi, -- pafta 120 ada 13 parsel numaralı 1350,00 m² arsa imar planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından kamulaştırılması veya Belediye’ye ait uygun bir taşınmazın takas edilmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi, H22A09B4D pafta, 1220 ada, 16 parsel numaralı 101,75 m² arsa imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi 307 ada 2-3-4 parseller ile 296 ada, 4 ve 9 parsellerin ( belediye Hizmet Alanında kalan kısmının ifraz edilerek) kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik İlçesi K.Kumla Mahallesi 267 ada 4-5-11 numaralı parsellerin tamamının, 267 ada 9 ve 10 numaralı parsellerin yolda kalan kısımlarının ifraz edilerek, kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi 7860-7859 – 446 – 447 – 448 – 450 – 452 –453 numaralı parsellerin kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kumla Mahallesi H22A03D1C pafta, 230 ada 7 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Plan değişikliği İle ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 245 ada, 1 parselin doğru dik şekilde yönlenerek yol aksını bozacağından yol aksının düzeltilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Plan değişikliği ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çevreyolu Doğusu Revizyon İmar Planı plan notlarına otopark bedeli ödenmesi ile ilgili maddenin eklenmesi ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hisar Mahallesi 48 pafta 207 ada 73 parsele imar durumu talebi ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün Gemlik Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası için yer talebi ile ilgili yazısı.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik Ovası ve Küçükkumla Ovasının aynı zemin karakterine sahip olması nedeniyle Küçükkumla İmar planlarının zemin koşulları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, imar planlarında ön bahçe mesafelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kumla Mahallesi 177 ada ile ilgili 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği yazısı.

17 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kumla Mahallesi H22A03D1D pafta, 173 ada 27 ve 28 Parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği yazısı.

18 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1298 ada 3 parsel numaralı taşınmazın etrafındaki cadde ve sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi, 948 ada, 2 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda Ticaret Alanı'nda kalmakta olup, parsel üzerinde Belediyemize ait işyerlerinin satışı ile ilgili 24.10.2014 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Engürücük Mahallesi, 1738 parsel üzerine sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değerlendirilmesi ile ilgili 14.10.2014 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun İlçemiz Hisar Mahallesi, 475 ada , 2 ve 3 numaralı parsellerin “Deniz Limanı Şube Müdürlüğü” hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili 17.10.2014 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.06.2014 tarih ve 3390 sayılı kararı doğrultusunda 1. grup kültür varlığı olarak belirlenen 5 pafta, 209 ada, 5 Parsel, 208 ada, 9 ve 10 parsellerin tescil taramalarının işlenmesi ile ilgili 17.10.2014 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 204, 205, 206 ve 207 nolu imar adalarında düzenleme yapılması ile ilgili 23.10.2014 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, İlçemiz sınırları içerisinde yaklaşık 50 ha büyüklüğe sahip 1.,2., ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları üzerine sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının değerlendirilmesi ile ilgili 31.10.2014 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 182 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili 23.10.2014 tarihli raporu

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA