GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

11.11.2014

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2014

Toplantı Nosu

.


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 11/11/2014 Salı günü saat 16.00 ‘da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısına 2.birleşimine ait gündemdir


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, imar planlarında ön bahçe mesafelerinin belirlenmesi ile ilgili 11.11.2014 tarihli raporu

2 - İmar Komisyonunun, 450 ada 57 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliğine ait 11.11.2014 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun Gemlik İlçe sınırları içerisinde yaklaşık 50 ha büyüklüğe sahip I., II., ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile ilgili 11.11.2014 tarihli raporu .

4 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 182 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan değişikliği ile ilgili 11.11.2014 tarihli raporu

5 - İmar Komisyonunun Cumhuriyet Mahallesi, 887 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan değişikliği ile ilgili 11.11.2014 tarihli raporu.

6 - Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi, … pafta, 266 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın ( Verem Savaş Derneği Rehabilitasyon Merkezi ) Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devir edilmesi ile ilgili 11.11.2014 tarihli müşterek raporu.

7 - Hukuk Komisyonunun, Süper marketler ile ilgili 11.11.2014 tarihli raporu.

8 - Plan Bütçe Komisyonun Nikah salonu hafta sonu ücretinin belirlenmesi ile ilgili 11.11.2014 tarihli Raporu.

9 - Plan Bütçe Komisyonunun Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22A09B4D pafta, 1220 ada, 16 parsel numaralı arsa, imar planında yolda kaldığından, kamulaştırılması ile ilgili 11.11.2014 tarihli raporu.

10 - Plan Bütçe Komisyonunun; Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi 7860-7859 – 446 – 447 –448 – 450 – 452 –453 numaralı parsellerin kamulaştırılması ile ilgili 11.11.2014 tarihli raporu.

11 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi K.Kumla Mahallesi 267 ada 4-5-11 numaralı parsellerin tamamının, 267 ada 9 ve 10 numaralı parsellerin yolda kalan kısımlarının ifraz edilerek, kamulaştırılması ile ilgili 11.11.2014 tarihli raporu.

12 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi 307 ada 2-3-4 parseller ile 296 ada, 4 ve 9 parsellerin ( belediye Hizmet Alanında kalan kısmının ifraz edilerek) kamulaştırılması ile ilgili 11.11.2014 tarihli raporu.

13 - Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi, Mezarlıkaltı Mevkii, 50I pafta, 405 ada 11 parsel - 50I pafta, 405 ada, 10 parsel- 50I pafta, 405 ada, 9 parsel –50I pafta, 406 ada, 22 parsel numaralı arazilerin bir kısımlarına genişletme amacıyla yol yapılmış olduğundan bahis konusu arazilerin yolda kalan kısımların kamulaştırılması ile ilgili 11.11.2014 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA