GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

3.12.2014

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2014

Toplantı Nosu

Aralık


GÜNDEM :  

GÜNDEM: Gemlik Belediye Meclisi’nin 03/12/2014 Çarşamba günü saat 16:00 ‘da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2014 yılı Aralık ayı olağan toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Başkan Yardımcısı ve Müdür kadrolarının iptal - ihdas ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Semerciler Yokuşu Sokak isminin Canlı Balık Sokak olarak değiştirilmesi ve trafiğe kapatılarak yayalaştırılması ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Umurbey Mah. Bostancı Cad. tapunun 7535 parsel numaralı arsa yolda kaldığından Gemlik Belediyesine ait Umurbey Mah. 109 ada, 6 parsel numaralı arsa ile değerleri nispetinde takas edilmesi ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Hisar Mah. tapunun 44 pafta, 185 ada, 33-34-35 parsel numaralı arsalar park alanında kaldığından Gemlik Belediyesine ait Umurbey 109 ada, 2-3 parsel numaralı arsalar ile değerleri nispetinde takas edilmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Karayolu geçiş izin belgesi düzenlenmesi ile ilgili 2015 yılı ücret tarifesi belirlenmesi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz 2010 yılı onaylı Umurbey Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hamidiye Mah. 174 adanın güneyindeki yol genişliği onaylı imar planında 7 mt. olmasına rağmen mevcut durumunda 9 mt. olduğundan yol genişliğinin artırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgi yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamidiye Mah. Cumhuriyet Cad. 50IV pafta 756 ada 409 parsel ile ilgili yapılan ruhsat başvurusu yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yeni Mahalle, 43,44,45, 53, 55,56,57,58, 59,244, 245, 332, 333, 334,434,449,450 nolu imar adalarının bulunduğu bölgede yol genişliklerinin artırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 2015 yılı gelir tarifesine göre imar durumu harçlarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Orhaniye Mah. 952 ada 2 parselin kat yüksekliğinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Cihatlı Mahallesi, ekli haritada belirtilen alan sınırları içerisinde kalan Maliye ait parsellerin satın alınması ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik Belediyesi’nin Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ne üyeliği ile ilgili 25/11/2014 tarihli raporu.

2 - Plan Bütçe Komisyonunun, K.Kumla 270 ada 1 parsel nolu taşınmazın aynı mevkideki 267 ada, 20 parsel nolu belediyeye ait taşınmaz ile takas edilmesi ile ilgili 25/11/2014 tarihli raporu.

3 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi, 120 ada, 13 parsel numaralı arsa imar planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından kamulaştırılması veya Belediye’ye ait uygun bir taşınmazla takas edilmesi ile ilgili 25/11/2014 tarihli raporu.

4 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 562 ada, 2 numaralı parsel yolda kaldığından, kamulaştırılması ile ilgili 25/11/2014 tarihli raporu.

5 - Plan Bütçe Komisyonunun, Orhaniye Mahallesi 7 pafta 10 ada 8 nolu parsel ve 7 pafta 9 ada 45 nolu parseldeki taşınmazların yolda kalması nedeniyle 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve kamulaştırma kapsamından çıkarılması ile ilgili 25/11/2014 tarihli raporu.

6 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 48 pafta, 207 ada, 23- 24 numaralı parseller imar planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 25/11/2014 tarihli raporu.

7 - Plan Bütçe Komisyonunun, Bursa Gemlik Muhtarlar Demeği Başkanlığının yer talebi ile ilgili 25.11.2014 tarihli raporu.

8 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah, 4011 pafta, 774 ada, 2 ve 4 parsel numaralı taşınmazın imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 25/11/2014 tarihli raporu.

9 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce, İlçemiz genelinde belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet açık kasa damperli kamyon alınması ile ilgili 25/11/2014 tarihli raporu.

10 - 2/10- Plan Bütçe Komisyonunun, Fen İşleri Müdürlüğünce ilçemiz sınırları içinde kullanılmakta olan iş makinalarının nakli için çekici araç ve lowbet alınması ile ilgili 25/11/2014 tarihli raporu.

11 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 117 ada, 9 parsel numaralı arsa, imar planında yolda kaldığından, kamulaştırılması ile ilgili 25/11/2014 tarihli raporu.

12 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik ilçesi Umurbey Arpalık Mevkii 3668 parsel nolu arsanın kamulaştınlması ile ilgili 26.11.2014 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde cami bulunmadığından uygun bir yere cami yapılması ile ilgili 20.11.2014 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çevreyolu Doğusu Revizyon İmar Planı plan notlarına otopark bedeli ödenmesi ile ilgili maddenin eklenmesi ile ilgili konun değerlendirilmesi ile ilgili 20.11.2014 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA