GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

9.12.2014

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2014

Toplantı Nosu

Aralık


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 09/12/2014 Sah günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2014 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan Bütçe Komisyonunun, 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinin (d) bendinde belirtilen miktarı aşmayan tutarı 4.000.000,00 TL olmak üzere iç borçlanma yolu ile uygun özelliklere haiz bankadan kredi çekilmesi ile ilgili 05.12.2014 tarihli raporu.

2 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik ilçesi Hisar Mah. tapunun 44 pafta, 185 ada, 33-34-35 parsel numaralı arsalar park alanında kaldığından Gemlik Belediyesi’ne ait Umurbey 109 ada, 2-3 parsel numaralı arsalar ile değerleri nispetinde takas edilmesi ile ilgili 05.12.2014 tarihli raporu.

3 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik ilçesi Umurbey Mah. Bostancı Cad. tapunun 7535 parsel numaralı arsa yolda kaldığından Gemlik Belediyesine ait Umurbey Mah. 109 ada, 6 parsel numaralı arsa ile değerleri nispetinde takas edilmesi ile ilgili 05.12.2014 tarihli raporu.

4 - Plan Bütçe Komisyonunun, Karayolu geçiş izin belgesi düzenlenmesi ile ilgili 2015 yılı ücret tarifesi belirlenmesi ile ilgili 08.12.2014 tarihli raporu.

5 - Plan Bütçe Komisyonunun, 2015 yılı gelir tarifesine göre imar durumu harçlarının belirlenmesi ile ilgili 08.12.2014 tarihli raporu.

6 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 8891 parsel nolu Gemlik Belediyesi mülkiyetindeki Akaryakıt İstasyonunun satılması ile ilgili raporu.

7 - Plan Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait olan, İlçemiz Umurbey Mahallesi 8892 parsel nolu düğün salonunun satılması ile ilgili 08.12.2014 tarihli raporu.

8 - Hukuk Komisyonu ile Plan Komisyonunun, Cihatlı Mahallesi, sınırları içerisinde kalan Maliye ait parsellerin satın alınması ile ilgili 08.12.2014 tarihli raporu.

9 - Hukuk Komisyonunun, Başkan Yardımcısı ve Müdür kadrolarının iptal - ihdas ile ilgili 08.12.2014 tarihli raporu.

10 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Semerciler Yokuşu Sokak isminin Canlı Balık Sokak olarak değiştirilmesi, trafiğe kapatılarak yayalaştırılması ve bina cephelerinde standart belirlenmesi ile ilgili 05.12.2014 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 174 adanın güneyindeki yol genişliği 9 mt.ye çıkarılmasına yönelik 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 08.12.2014 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mah., 50IV pafta, 756 ada, 409 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 08.12.2014 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Yeni Mahalle, 43,44,45,53,55,56, 57, 58, 59,244,245,332,333, 334,434,449,450 nolu imar adalarının bulunduğu bölgede yol genişliklerinin artırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili 08.12.2014 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA