GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7.1.2015 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Ocak


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 07/01/2015 Çarşamba günü saat 16:00 ‘da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Ocak ayı olağan toplantısına ait gündemdir


TEKLİFLER

1 - Yazı İşleri Müdürlüğünün, denetim komisyonu üye seçimi ile ilgili yazısı.

2 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2015 yılı için sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretleri ile ilgili yazısı.

3 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2015 yılı için Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili yazısı.

4 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sosyal Denge Sözleşmesi ile ilgili yazısı.

5 - Temizlik İşleri Müdürlüğünün, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

6 - Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 20 adet askı itirazı ve itirazlarla ilişkin liste ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik İlçesi Gençali Mahallesi 3 pafta, düzenleme sınırı belirlenen alan içerisindeki 7 metrelik olan yolların 10 metreye çıkarılması ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Osmaniye Mah. 50IV pafta, 426 ada, 26 parsel numaralı taşınmaz yolda kaldığından, Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi, 230 ada 24 parsel numaralı 1462,71 m² alanlı taşınmazın 142/48757 oranlı 4,26 m² hissesi dini tesis alanında kaldığından Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesi devredilmesi ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Hamidiye Mah. 852 ada 142 ve 143 parsel numaralı taşınmazlar yolda kaldığından, Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

13 - Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Yüzme havuzu kullanım bedelleri ile ilgili ücret tarifesi ile ilgili yazısı.

14 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, ortak proje protokolleri ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonun, İlçemiz Osmaniye, Demirsubaşı, Kayhan, Balıkpazarı, Halitpaşa, Orhaniye ve Yeni Mahalle sınırları içerisinde ayrıntılı çalışma yapılarak imar planlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 18.12.2014 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, Hisar Mahallesi 48 pafta 207 ada,72 ve 73 parsele imar durumu ile ilgili 02.12.2014 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Orhangazi Caddesi ve Hürriyet Caddesi kesişiminde trafik sıkışıklığının giderilmesine yönelik 172 ada 80 parsel ve 856 ada 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu cephe hatlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili 08.12.2014 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, Kumla Mahallesi 177 ada ile ilgili 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili 31.12.2014 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA