GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

13.1.2015

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Ocak


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 13/01/2015 Salı günü saat 16:00 'da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir


TEKLİFLER

1 - Yazı İşleri Müdürlüğünün, denetim komisyonu üye seçimi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, Hisar Mahallesi 48 pafta 207 ada,72 ve 73 parsele imar durumu ile ilgili 02.12.2014 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 172 ada 80 parsel ve 856 ada 1 parsel nolu taşınmazla ilişkin 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili 08.12.2014 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, Küçükkumla Mahallesi 177 ada ile ilgili 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili 31.12.2014 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 952 ada 2 parsel nolu taşınmazın uygulama imar planında bina yüksekliğinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 31.12.2014 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanlar 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içinde ve askı sonrasında yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 09.01.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 582 ada ve 153 sayılı imar adaları çevresindeki yol genişlikleri ile ilgili 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 09.01.2015 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Balıkpazarı, Halitpaşa, Kayhan ve Orhaniye Mahalleleri 9, 10, 314, 310, 316, 45, 44, 43, 878, 877, 181, 876, 291, 185, 149, 275, 279, 265, 260, 267 ve 268 nolu imar adalarında denize kadar olan bölge ile ilişkin 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili 12.01.2015 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, Hisar Mahallesi 1283 ada 1 parselin batısındaki park alanı içerisinde trafo yeri ile ilgili 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 09.01.2015 tarihli raporu

9 - İmar Komisyonunun, Osmaniye Mahallesi 741 ada, 90, 91 ve 92 parseller batı yönündeki imar hattından yaklaşık 1,15 mt. önde olduğundan yol genişliğinin azaltılmaması amacıyla 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 09.01.2015 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonunun, Osmaniye Mahallesi 741 ada 152 parsel ile ilgili imar durumu talebi edilmiş olup 2010 onaylı imar planında 152 parselin kuzeyinde bulunan yol genişliğinin 6,50 mt. ve 5 mt. olması nedeniyle konun değerlendirilmesi ile ilgili 12.01.2015 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonunun, Küçükkumla İmar Planlarının revizyonu ile ilgili 12.01.2015 tarihli raporu.

12 - Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonun, İlçemiz Osmaniye, Demirsubaşı, Kayhan, Balıkpazarı, Halitpaşa, Orhaniye ve Yeni Mahalle sınırları içerisinde ayrıntılı çalışma yapılarak imar planlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 18.12.2014 tarihli raporu

13 - Hukuk Komisyonunun Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi, 230 ada 24 parsel numaralı 1462,71 m² taşınmazda 4,26 m² Gemlik Belediyesine ait hissesinin Kamu hizmetlerinde kullanılacağından Maliye Hazinesine bedelsiz devri ile ilgili 01.07.2015 tarihli rapor.

14 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah, 853 ada, 159 parsel 1/1000 ölçekli Gemlik revizyon ve ilave uygulama imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 12.01.2015 tarihli raporu.

15 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi, 50IV pafta, 426 ada, 26 parsel numaralı taşınmaz yolda kaldığından, Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırılması ile ilgili 12.01.2015 tarihli raporu.

16 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik ilçesi Hamidiye Mah. 852 ada 142 ve 143 parsel numaralı taşınmazlar yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 12.01.2015 tarihli raporu.

17 - Plan Bütçe Komisyonunun, Yüzme havuzu kullanım bedelleri ile ilgili ücret tarifesi ile ilgili 12.01.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA