GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

4.2.2015 0

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Şubat


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 04/02/2015 Çarşamba günü saat 16:00 ‘da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Şubat ayı olağan toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta, 1285 ada 1 ve 1287 ada 1 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A4B pafta 907 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi 1048 ada 4 parsel ile ilgili 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği ’ne askı süresince yapılan itirazlar ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi H22A08B2C pafta 356 ada 94 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 989 ada 1 parsel ve çevresinde otopark yeri belirlenmesi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi 349 Sok. 1095 ada 8 parsel numaralı Gemlik Belediyesi’ne ait 263,80 m² arsa ifraz edildikten sonra oluşacak yaklaşık 128 m² arsanın satışı yapılması ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi Taşocağı Cad. 29 pafta, 422 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, planda park alanında kaldığından parselin 128/5133 oranlı hissesine tekabül eden 128 m² arsa payının Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi 666 ada 422 parsel numaralı taşınmazın Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi Kemer Sok. 29 pafta 628 ada 161 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından, Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi 666 ada 392 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından, Gemlik Belediyesi’nce takas veya kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi 666 ada 323 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından, Gemlik Belediyesi’nce takas veya kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi tapunun 49 pafta, 195, ada 96 parsel numaralı arsa, planda yolda kaldığından, Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

13 - Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta Personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

14 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

15 - Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

16 - Zabıta Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, mevcut uygulama imar planlarının büyük bir bölümünün, uygulama aşamasında problem ve mağduriyetlere sebep olduğu ve ihtiyaca cevap veremediğinden Fay hatları ile ilgili de yeniden çalışma yapılarak Gemlik Revizyon İmar Planlarının yapılması ile ilgili 20.01.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Bursa yönünden gelen araçlar için Dörtyol Mevkiinden giriş sağlanması ile ilgili 20.01.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, Osmaniye, Demirsubaşı, Kayhan, Balıkpazarı, Halitpaşa, Orhaniye ve Yeni Mahalle sınırları içerisinde kalan alan içerisinde ayrıntılı çalışma yapılarak analitik etütler doğrultusunda imar planlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 20.01.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 628 ada 53 parselin otopark alanı olarak belirlenmesi ile ilgili 20.01.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, Kumla Mahallesi H22A03D1C pafta, 230 ada 22 Parsel (eski 7 parsel )ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 20.01.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, Umurbey Mah. 8891 parsel nolu Gemlik Belediyesi mülkiyetindeki belediye akaryakıt istasyon alanında plan değişikliği yapılması ile ilgili 20.01.2015 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, Umurbey Mahallesi, 8892 parsel nolu Gemlik Belediyesi mülkiyetindeki Belediye Hizmet Alanı’nın Ticaret Alanı olarak plan değişikliği yapılması ile ilgili 20.01.2015 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, Hamidiye Mahallesi, 666 ada (eski 130 ada) 370 ve 422 parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili 29.01.2015 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun, 2010 yılı onaylı Gençali Köy Yerleşik Alanı Mevkii1/1000 ölçekli uygulama planında 7 mt. olan yol genişliğinin, 10 mt.ye çıkarılması ile ilgili 29.01.2015 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonunun, Kumla Mahallesi 212 ada 8 ve 10 parsellerin yol genişliklerinin belirlenmesi ile ilgili 29.01.2015 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Kurşunlu Mahallesi, mülkiyeti Belediyemize ait 8 pafta, 629 parselin güney kısmından cephe alabilmesi amacıyla yol belirlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili 29.01.2015 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonunun, İlçemiz 2010 yılı onaylı Umurbey Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 29.01.2015 tarihli raporu

13 - Hukuk Komisyonunun, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 28.01.2015 tarihli raporu.

14 - Hukuk Komisyonunun, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 28.01.2015 tarihli raporu.

15 - Hukuk Komisyonunun, Temizlik İşleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 28.01.2015 tarihli raporu.

16 - Hukuk Komisyonunun, İskele meydanındaki WC’nin kiraya verilmesi ile ilgili 28.01.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA