GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

9.2.2015 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Şubat


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 09/2/2015 Pazartesi günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir .


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 115 ada 3 parselin bir kısmı Belediye Hizmet Alanı'nda bir kısmı yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 06.02.2015 tarihli raporu.

2 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi, 2 pafta, 7784 parsel numaralı taşınmaz imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 06.02.2015 tarihli raporu.

3 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz Kumla Mahallesi mülkiyeti Belediyemize ait 217 ada 2, 3 parseller, 218 ada 3 parsel, 219 ada 2, 3, 8, 9 parseller ve hissedar olunan 217 ada 1 parselin Kumla meydan ve sahil düzenlemesi projesi kapsamında ( Amacına uygun olmak şartıyla) 5393 Sayılı Yasanın 75/d. Maddesi gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi ile ilgili 06.02.2015 tarihli raporu.

4 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi, 233 ada 18 parsel Park Alanı'nda kalmakta olup aynı zamanda araç trafiğinin rahatlatılması amacıyla kamulaştırılması ile ilgili 06.02.2015 tarihli raporu.

5 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik ilçesi Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi 349 Sok. 1095 ada 8 parsel numaralı Gemlik Belediyesi’ne ait 263,80 m² arsa ifraz edildikten ( Planda B rumuzu ile gösterilen ) sonra oluşacak yaklaşık 128 m² arsanın satılması ile ilgili 06.02.2015 tarihli raporu.

6 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik ilçesi Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi Taşocağı Cad. 29 pafta, 422 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, planda park alanında kaldığından, 128/5133 oranlı hissesine tekabül eden 128 m² arsa payının kamulaştırılması ile ilgili 06.02.2015 tarihli raporu.

7 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik ilçesi Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi 666 ada 422 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili 06.02.2015 tarihli raporu.

8 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik ilçesi Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi Kemer Sok. 29 pafta 628 ada 161 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 06.02.2015 tarihli raporu.

9 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik ilçesi Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi 666 ada 392 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 06.02.2015 tarihli raporu.

10 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik ilçesi Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi 666 ada 323 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 06.02.2015 tarihli raporu.

11 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi tapunun 49 pafta, 195, ada 96 parsel numaralı arsa, planda yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 06.02.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA