GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

4.3.2015 0

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Mart


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 04/03/2015 Çarşamba günü saat 16:00 ‘da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Mart ay’ı olağan toplantısına ait gündemdir


TEKLİFLER

1 - Hukuk İşleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

2 - Ruhsat Denetim Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

3 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

4 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

5 - Fen İşleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

6 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamidiye Mahallesi 444 ada 14, 64 parseller ile 623 ada 178 ve 179 nolu parsellerin birleştirilerek, 623 ada, A numaralı parselin oluşturulması ile ilgili plan değişikliği yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta, 182 ada 1, 7, 8, 9, 10, 11, 23 parseller, 183 ada, 4, 8, 9, 15, 17 parseller, 618 ada 47 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hisar Mahallesi, H22A09D1B pafta 204, 205, 206, 207 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan askı itirazları ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi H22A08B1B ve H22A08B2A Pafta, 887 ada, 1 parsel ile 653 ada 149, 150, 151, 152, 153, 154 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi H22-A-11-D-3-B pafta 1781 nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamidiye Mahallesi 120 ada 157 parsel numaralı arsa üzerinde bulunan Çınar İlköğretim Okulu bahçesinin Maliye Hazinesine devri ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi 298 ada 13, 15, 17 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırılması ile ilgili yazısı .

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi, 233 ada 17 parsel numaralı taşınmaz, planda park alanında kaldığından Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırılması ile ilgili yazısı

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik İlçesi Dr. Ziya Kaya Mah. 666 ada 390 parsel numaralı arsa yolda kaldığından Gemlik Belediyesine ait Hamidiye Mah. 756 ada 410 parsel numaralı arsanın ifraz edildikten sonra değerleri nispetinde takas edilmesi ile ilgili yazısı.

16 - Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Haydariye Mahallesi Özel Ağaçlandırma Sahasının Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne devri ile ilgili yazısı.

17 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Belediyemize ait Manastır Kültür Merkezi giriş katını Gemlik Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne 5 yılığına tahsis talebi ile ilgili yazısı.

18 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, zeytin depolama ve işleme tesisleri alanı ile ilgili yazısı.

19 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yeni ve Orhaniye Mahallesi 1/1000 ölçekli Plan değişikliği ile ilgili yazısı.

20 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hisar Mahallesinde bulunan Bursa-Yalova karayoluna cepheli bölgenin Termal Turizm Tesis Alanı olarak değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

21 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Eşref Dinçer, Demirsubaşı Osmaniye ve Hamidiye Mahallesi yol genişlikleri ile ilgili yazısı.

22 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Dr. Ziya Kaya Mahallesi 664, 578, 666, 580, 581, 791, 781, 780, 661, 662 nolu imar adalarının bulunduğu alanda yol genişliklerinin artırılması ile ilgili yazısı.

23 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa 2. İdare Mahkemesi 2014/1142 Esas nolu dosyasındaki yürütmeyi durdurma ile ilgili yazısı.

24 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Dr. Ziya kaya Mahallesi, 33/2 pafta 644 ada 211 parsel 1/1000 ölçekli Plan değişikliği ile ilgili yazısı.

25 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamidiye Mahallesi 864 ada 6 parsel ile ilgili yazısı.

26 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmaniye Mahallesi 1192 ada 11 parsel ile ilgili yazısı

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, Kumla Mahallesi, H22A03D1C pafta, 230 ada 22 parsel (eski 7 parsel) ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 144 ada 17 parsel Belediyemiz tarafından öğrencilere hizmet verebilmek amacıyla Gençlik Merkezi olarak kullanılacağından söz konusu parselin Belediye Hizmet Alanı (Gençlik Merkezi) olarak Plan Değişikliği ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi 1285 ada 1 parsel ve 1287 ada 1 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ ne askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu

4 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 356 ada 94 parsele ulaşımı sağlayan imar yolu ile ilgili Orhaniye 356 ada 99 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Büyükkumla Mahallesi H22A02B4C, H22A02B3D pafta 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1871, 1872, 2359, 2373, 2734 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Osmaniye Mahallesi eski 420 ada 29 parsel, yeni 1158 ada 1, 2, 3…….13 parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Kayhan Mahallesi 281 ada 1 parsel nolu taşınmazın Park Alanından Konut Alanına değiştirilmesi ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, Yapı dış cephelerinde cephe boya ve kaplamaları ile çatı malzemesinin ve renginin belirlenmesi ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi tapunun eski 422 ada 16 parsel nolu taşınmaz üzerindeki yolların değiştirilmesi ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesinde mezarlık yerinin yetersiz oluşu nedeni ile Başkanlıkça, Büyükşehir Belediyesi ile görüşülerek mezarlık alanının genişletilmesinin sağlanması ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu

11 - İmar Komisyonunun, Rezerv Yapı Alanında alevi vatandaşların cemevi ihtiyaçlarını karşılamak için dini tesis alanı (cemevi) belirlenmesi ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonunun, Hisar Mahallesi, 1293 ada 8 parsel 2010 yılı onaylı Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’nda Konut Alanı’nda kaldığından söz konusu parsel ve çevresinin Plan Değişikliği ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonunun, Osmaniye Mahallesi H22A09A4B pafta 907 ada da 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ ne askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

14 - İmar ve Hukuk Komisyonunun, Osmaniye Mahallesi, 1048 ada 4 parselin yapılaşma koşulları değiştirilmeden Ticaret Alanı’na alınmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 27.02.2015 tarihli müşterek raporu.

15 - Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonunun, Gemlik Zeytincilik Araştırma Enstitüsü kurulması ile ilgili 19.02.2015 tarihli raporu.

16 - Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonunun, Gemlik Zeytininin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına ve pazarlamasına destek verilmesi ile ilgili 19.02.2015 tarihli raporu .

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA