GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

9.3.2015 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Mart


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 Pazartesi günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Mart ay’ı olağan toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, Kumla Mahallesi, H22A03D1C pafta, 230 ada 22 parsel (eski 7 parsel) ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 144 ada 17 parsel Belediyemiz tarafından öğrencilere hizmet verebilmek amacıyla Gençlik Merkezi olarak kullanılacağından söz konusu parselin Belediye Hizmet Alanı (Gençlik Merkezi) olarak Plan Değişikliği ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi 1285 ada 1 parsel ve 1287 ada 1 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ ne askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu

4 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 356 ada 94 parsele ulaşımı sağlayan imar yolu ile ilgili Orhaniye 356 ada 99 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Büyükkumla Mahallesi H22A02B4C, H22A02B3D pafta 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1871, 1872, 2359, 2373, 2734 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Osmaniye Mahallesi eski 420 ada 29 parsel, yeni 1158 ada 1, 2, 3…….13 parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Kayhan Mahallesi 281 ada 1 parsel nolu taşınmazın Park Alanından Konut Alanına değiştirilmesi ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, Yapı dış cephelerinde cephe boya ve kaplamaları ile çatı malzemesinin ve renginin belirlenmesi ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi tapunun eski 422 ada 16 parsel nolu taşınmaz üzerindeki yolların değiştirilmesi ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesinde mezarlık yerinin yetersiz oluşu nedeni ile Başkanlıkça, Büyükşehir Belediyesi ile görüşülerek mezarlık alanının genişletilmesinin sağlanması ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu

11 - İmar Komisyonunun, Rezerv Yapı Alanında alevi vatandaşların cemevi ihtiyaçlarını karşılamak için dini tesis alanı (cemevi) belirlenmesi ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonunun, Hisar Mahallesi, 1293 ada 8 parsel 2010 yılı onaylı Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’nda Konut Alanı’nda kaldığından söz konusu parsel ve çevresinin Plan Değişikliği ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonunun, Osmaniye Mahallesi H22A09A4B pafta 907 ada da 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ ne askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 27.02.2015 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonunun, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 1087 ada 3,4,8 ve 9 nolu parsellerle ilgili 09.03.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA