GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

17.4.2015

Toplantı Saati

10:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Nisan


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 17/04/2015 Cuma günü saat 10:00 ‘da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Nisan ay’ı olağanüstü meclis toplantısına ait gündemdir


TEKLİFLER

1 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemizde yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken otopark bedelleri ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemizde yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken yol katılım bedelleri ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 36 pafta, 605 ada 47 parsel (eski 15, 16, 17 parseller) ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Umurbey Mahallesi, elektrik şebekesi içerisinde mevcut abonelerin düzenli ve sağlıklı enerji alabilmeleri amacıyla 1951 parselin batısındaki alana trafo yeri talebi ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği yazısı.

5 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Umurbey mah. 151 ada 4 parsel, umurbey Mah. 152 ada 6 parsel, Umurbey Mah. 154 ada 1 parsel ile 282 /2400 hissesi Gemlik Belediyesine ait Umurbey Mah. 152 ada 7 parsel numaralı taşınmazların 2942 sayılı yasanın (4650/17 md.) 30. maddesi uyarınca devri ile ilgili yazısı.

6 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Orhaniye Mah. Hasanağa kampının devir alınması için protokol yapma yetkisi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, Gemlik Kios Antik Kenti 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili raporu

2 - İmar Komisyonunun, Dr. Ziya kaya Mahallesi, 33/2 pafta 644 ada 211 parsel 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu

3 - İmar Komisyonunun, Hamidiye Mahallesi 444 ada 14, 64 parseller ile 623 ada 178 ve 179 nolu parsellerin birleştirilerek, 623 ada, A numaralı parselin oluşturulması ile ilgili plan değişikliği ile ilgili raporu

4 - İmar Komisyonunun, Kumla Mahallesi H22A03D1D pafta, 173 ada 27 ve 28 parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili raporu.

5 - İmar Komisyonunun, Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Plan Notu İlavesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

6 - İmar Komisyonunun, Hamidiye Mahallesi 756 ada 360, 361, 362 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

7 - İmar Komisyonunun, Hisar, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu.

8 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz Muratoba Mahallesi, 1298 ada/parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait taşınmazın satışı ile ilgili raporu .

9 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz Adliye Mahallesi, köy meydanının genişletilmesi ve yol genişliğinin arttırılması amacıyla 1286 parselin batısında yoldan 10 mt. olacak şekilde 1288 parselin güney sınırına kadar olan kısmın satın alınması veya takas yapılması ile ilgili raporu.

10 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz Engürücük Mahallesi, 1456 parselin satın alınarak veya takas yapılarak köy meydanının genişletilmesi ile ilgili raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA