GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

6.5.2015 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Mayıs


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 06/05/2015 Çarşamba günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Mayıs ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir .


TEKLİFLER

1 - Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2014 yılı gelir- gider kesin hesapları ile ilgili yazısı.

2 - Emlak İstimlak Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

3 - Emlak İstimlak Müdürlüğünün, Kurşunlu Mahallesi 266 ada 1 parsel numaralı taşınmazın ( Verem Savaş Derneği Rehabilitasyon Merkezi ) Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devir edilmesi ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deprem testleri projelendirilmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Balıkpazarı Mahallesi 3 pafta 299 ada 4 nolu parselin cephe genişliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamidiye Mahallesi 1216 ada, 8 parsel ,1217 ada, 1 parseldeki taşınmazların önlemli alan değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hisar Mahallesi Gemsaz Mevkiinde Liman alanı ve değişiklik içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hisar Mahallesi, 568 ada 28 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ve sayısallaştırma ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Umurbey Mahallesi 7544,7545, 7548, 7549, 7552, 7512, 7518, 7524, 7528, 7532, 7538, 7537, 7536, 7542 parseller, 110 ada 12,14 parseller ve 179 ada 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan değişikliği yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Orhaniye Mahallesi 16 ada 106 parselde 1/1000 ölçekli Plan değişikliği ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Eşref Dinçer Mahallesi 706 ada 38,42,147,148 parsellerde 1/1000 ölçekli Plan değişikliği ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirsubaşı Mahallesi 209 ada 5 parsel ve 208 ada 9 ve 10 parsellerde 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 2002 yılı onaylı Küçükkumla 1/1000 Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notları ile Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine uygun şekilde değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, Eşref Dinçer, Demirsubaşı Osmaniye ve Hamidiye Mahallesi yol genişlikleri ile ilgili 30.04.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün Gemlik Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası için yer talebi ile ilgili 30.04.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 814, 815, 816, 817, 756, 767, 820 ve 120 nolu imar adalarının kapsayan, ekli haritadaki sınır içerisinde kalan bölgede yol genişliklerinin arttırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği yapılması ile ilgili 30.04.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, Yeni ve Orhaniye Mahallesi 1/1000 ölçekli Plan değişikliği ile ilgili raporu.

5 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesinde bulunan Bursa-Yalova karayoluna cepheli bölgenin Termal Turizm Tesis Alanı olarak değerlendirilmesi ile ilgili 30.04.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, Umurbey Mahallesindeki yapıların bodrum katları ile ilgili plan hükümleri ile ilgili 30.04.2015 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, Küçükkumla H22A02C2B pafta 124 ada 5 parsele mevcut teşekkül durumuna göre çıkma yapılıp yapılamayacağı ile ilgili 30.04.2015 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Umurbey Mahallesi, 147 ada, 12 ve 13 parsellerin 1/1000 ölçekli plan değişikliği yapılması ile ilgili 30.04.2015 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun, Komisyonda bekleyen ve sonuçlanmayan konularla ilgili ek süre istenmesi ile ilgili 30.04.2015 tarihli raporu.

10 - Hukuk Komisyonunun, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu.

11 - Hukuk Komisyonunun, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu.

12 - Hukuk Komisyonunun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu.

13 - Hukuk Komisyonunun, Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu.

14 - Hukuk Komisyonunun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Disiplin Amirleri yönetmeliği ile ilgili raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA