GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

11.5.2015

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Mayıs


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 11/05/2015 Pazartesi günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Mayıs ay’ı olağan toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan Bütçe Komisyonunun, 2014 yılı gelir- gider kesin hesapları ile ilgili 11.05.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, Hisar Mahallesi Gemsaz Mevkiinde Liman alanı ve değişiklik içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 11.05.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, Hisar Mahallesi, 568 ada 28 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ve sayısallaştırma ile ilgili 11.05.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, Umurbey Mahallesi 7544,7545, 7548, 7549, 7552, 7512, 7518, 7524, 7528, 7532, 7538, 7537, 7536, 7542 parseller, 110 ada 12,14 parseller ve 179 ada 3 parselde 1/1000 ölçekli Plan değişikliği ile ilgili 11.05.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, Eşref Dinçer Mahallesi 706 ada 38,42,147,148 parsellerde 1/1000 ölçekli Plan değişikliği ile ilgili11.05.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, Sümbül Sokağın Buğday Sokak ve Kartal Sokak arasında kalan kısmının çocuk sokağı olarak belirlenmesi ile ilgili 11.05.2015 tarihli raporu .

7 - İmar Komisyonunun, Orhaniye Mahallesi 16 ada 106 parselde 1/1000 ölçekli Plan değişikliği ile ilgili11.05.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA