GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

10.6.2015

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Haziran


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 10/06/2015 Çarşamba günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Haziran ay’ı olağan toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

3 - Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Büyükkumla 2354 parsele imar durumu verilmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik (Bursa) H22A09A1C/D, H22A09A4D/D paftalar muhtelif parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi H22A09A3C pafta, 582 ada 7-8-9-17-36-49-51-79-82-84 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik (Bursa) H22A09A4B pafta 628 ada, 52-53-55- 176-177- 190-191 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa Valiliği/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ait inceleme raporlarının belediye meclisince yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, bahçe mesafesi/ bina derinliği ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Küçükkumla 173 ada 26 ve 27 parseller ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 515 ada 6 nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

12 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Hamidiye Mahallesi 125 ada 74 parselin İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne devri ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 125 ada 15 parselde 1/1000 ölçekli Plan değişikliği yapılması ile ilgili ile ilgili 03.06.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi H22-A-11-D-3-B pafta 1781 nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 03.06.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 658 ada 13, 14, 15, 16, 41 ve 51 parsellerde 1/1000 ölçekli Plan değişikliği yapılması ile ilgili 03.06.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 36 pafta, 605 ada 47 parsel (eski 15, 16, 17 parseller) ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 03.06.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, Balıkpazarı Mahallesi 3 pafta 299 ada 4 nolu parselin cephe genişliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 03.06.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, Demirsubaşı Mahallesi 209 ada 5 parsel ve 208 ada 9 ve 10 parsellerde 1/1000 ölçekli Plan değişikliği ile Orhaniye, Halitpaşa, Balıkpazarı ve Kayhan Mahalleri yol genişlikleri ile ilgili 03.06.2015 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, Adliye Cihatlı Fevziye Fındıcak, Güvenli, Hamidiye Köy, Haydariye, Katırlı Muratoba Şahinyurdu ve Şükriye Mahallelerinin kırsal yerleşim alanı ve gelişme alanı tespiti ile ilgili 03.06.2015 tarihli raporu.

8 - Eşref Dinçer, Demirsubaşı Osmaniye ve Hamidiye Mahallesi yol genişlikleri ile ilgili 03.06.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA