GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

12.6.2015

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Haziran


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 12/06/2015 Cuma günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Haziran ay’ı olağan toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, Balıkpazarı Mahallesi Balıkpazarı Cami ve çevresinde 296 ada 5, 8, 9 parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesi ve kamulaştırılması ile ilgili 11.06.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, Gemlik İlçesi Küçük Kumla Mahallesi H22-A-03-D-1-C pafta 226 ada 4 parselin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 11.06.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, Hastane civarında bulunan yerleşim yerlerinde vakit ve Cuma namazlarının yerine getirilmesinde sıkıntı yaşandığından ekli krokide işaretli yerin cami yapılması ile ilgili 11.06.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, Orhaniye Mahallesi Eğitim Kampüsüne ulaşım sağlanması amacıyla Küçükkumla 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği yapılması ile ilgili 11.06.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, Gemlik (Bursa) H22A09A1C/D, H22A09A4D/D paftalar muhtelif parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili 11.06.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi H22A09A3C pafta, 582 ada, 7-8-9-17- 36-49-51-79-82-84 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili 11.06.2015 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, Gemlik (Bursa) H22A09A4B pafta 628 ada, 52-53-55- 176-177- 190-191 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili 11.06.2015 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, Bursa Valiliği/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ait inceleme raporlarının belediye meclisince yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 11.06.2015 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun, bahçe mesafesi/bina derinliği ile ilgili 11.06.2015 tarihli raporu.

10 - Plan Bütçe Komisyonunun, Balıkpazarı Mahallesi, Balıkpazarı Cami ve çevresinde 296 ada 5, 8, 9 parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesi ve kamulaştırılması ile ilgili 12.06.2015 tarihli raporu.

11 - Plan Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne (Kurşunlu Belediyesi) ait Kurşunlu Mah. 1739 parsel taşınmazın satılması ile ilgili 12.06.2015 tarihli raporu.

12 - Plan Bütçe Komisyonunun, Kurşunlu Mahallesi 129 ada 1 parsel numaralı imar planında yolda kalan 133,23 m² vatandaşa ait taşınmazın Gemlik Belediyesince kamulaştırılması veya Gemlik belediyesine imar planında konut alanında kalan uygun bir taşınmazla bedelleri nispetinde takas edilmesi ile ilgili 12.06.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA